Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
15.06.2018. plkst. 10.00


Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts sasauc 2018. gada 15. jūnijā plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 6 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu.
  2. Par nekustamā īpašuma «Gaviļkalns» atsavināšanu un nosacītās cenas
  3. Par lietošanas mērķa noteikšanu.
  4. Par nekustamā īpašuma «Anši» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
  5. Par līdzfinansējumu projektam «Vanājemā krīzdag. Vecāsmātes lakats».
  6. Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta «Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē» īstenošanai.
  7. Par telpu un inventāra nomas maksu internātā «Rūķu nams».
  8. Par papildu finansējumu Dundagas Veselības centra divu palātu remontam.
  9. Par dalību darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās» ar ēku «Zītari» Kolkā.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi