Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
09.10.2014. plkst. 13.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 13 9. X plkst.13.00.

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nekustamā īpašuma «Pašvaldībai piekritīgā zeme» sadalīšanu; «Tilžu Lauki».
2. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes Lauri» un «Steķi» sastāva maiņu.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Lateves Dravnieki».
4. Par nekustamā īpašuma «Riekstiņi» sadalīšanu.
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
6. Par energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību pašvaldības ēkām.
7. Par Apbalvojumu komisijas sastāvu.
8. Par pašvaldības telpu izmantošanu pieaugušo brīvā laika aktivitātēm.
9. Par papildfinansējumu videokameru darbības nodrošināšanai Dundagā.
10. Par pašvaldības īpašuma «Jūras Pērles» izmantošanas koncepciju.
11. Par Attīstības uzraudzības komisiju.
12. Par nolikuma projektu «Attīstības uzraudzības komisijas nolikums».
13. Par dienesta dzīvojamām telpām.
Dažādi jautājumi.
    Par Medību koordinācijas komisiju.

Visi notikumi