Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.03.2014. plkst. 13.00


Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc
Attīstības un plānošanas komitejas sēdi nr. 5 13. III plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Tūļas».
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Brūklenāji».
 3. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu.
 4. Par pašvaldības dzīvokļa atsavināšanu.
 5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu.
 6. Par Ētikas komisiju.
 7. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība dažādu projektu un pasākumu realizācijai.
 8. Par sadarbību ar Talsu Televīziju.
 9. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 2014. gadā.
 10. Par dalību elektromobilitātes projektā.
  11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Bāriņi».
 • Dažādi jautājumi
Visi notikumi
Atslēgvārdi
komiteja