Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
08.10.2020. plkst. 09.00


8. oktobrī plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde Nr. 11

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 1. stāva koridora remontu.
2. Par bezmantinieku mantas sprieduma izpildes izdevumu apmaksu.
3. Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta «Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā» īstenošanai.
4. Par granulu apkures ierīkošanu īpašumā Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā.
5. Par garāžas durvju ierīkošanu Talsu ielā 18, Dundagā.
6. Par tualetes un dušas telpas remontu pils katlu mājā Pils ielā 14, Dundagā.
7. Par Dundagas novada domes 2020. gada 24. septembra lēmuma Nr. 194 (protokols 12.,6.§) «Par finansējuma piešķiršanu biedrības «Kolkas makšķernieku klubs» projektam «Koka takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā»» atcelšanu.
8. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam uzraudzību.
9. Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2027. gadam, Talsu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi.
10. Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi