Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.08.2020. plkst. 09.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde Nr.9.

13. augustā plkst. 9.00

DARBA KĀRTĪBA:

 

1. Par nekustamā īpašuma „Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 0162 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

2. Par zemes nomas tiesībām

3. Par dalību projektu konkursā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā”.

4. Par Brīvības ielas Dundagā trotuāra atjaunošanu

5. Par granulu apkures ierīkošanu Saules ielā 8 Dundagā

6. Par pārvietojamās tualetes iegādi Vīdales skolai

7. Par ceļu atjaunošanu Kolkā

8. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus

9. Par nekustamā īpašuma “Tilmači-3” sadalīšanu

 

Dažādi jautājumi

Visi notikumi