Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
09.07.2020. plkst. 09.00


9. jūlijā plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 8.

Darba kārtība


1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma «Kurgati» zemes vienībai, Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā.
2. Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo Nr.26 «Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem «Bierendi», kadastra Nr. 8862-006-0002, Dubultvēji», kadastra Nr. 8862-006-0030, «Mežrukši», kadastra Nr. 8862-006-0001, «Spuņi», kadastra Nr. 8862-006-0031», atcelšanu daļā.
3. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
4. Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu Meža iela 6.
5. Par zemes nekustamā īpašuma «Meža iela 6» atsavināšanas uzsākšanu.
6. Par zemes nekustamā īpašuma «Jauncelmi» atsavināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma «Priedaines iela 18» domājamo daļu precizēšanu.
8. Par ceļu atjaunošanu Kolkā.
9. Par finansējuma piešķiršanu biedrības «Visvīdale» projektam «Skatuves vietas pilnveidošana Vīdales skolas dārzā».
10. Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku.

Dažādi jautājumi
1. Par finansējuma piešķiršanu biedrības «Dundagas Sendienas» projektam «Publiska atpūtas un maltītes ieturēšana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības «Ievlejas» teritorijā Dundagā (3.kārta)».

Visi notikumi