Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.02.2020. plkst. 09.00


13. februārī plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 3.

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
2. Par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620070239 piekritību.
5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620070254 piekritību.
6. Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju.
7. Par projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2020. gadā.
8. Par automašīnas iegādi Dundagas pagasta izglītības iestāžu vajadzībām.
9. Par traktora piekabes pārdošanu.
10. Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta «Pašvaldības autoceļa «Kubele — Stirniņi» posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve».Visi notikumi