Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
10.10.2019. plkst. 09.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 11
10. oktobrī plkst. 9.00

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par zemes vienības nomu.
  2. Par ielu tīrītāja amata vietu Kolkā.
  3. Par zemes nomas tiesību līguma pagarināšanu.
  4. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes turpināšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
  5. Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu izstrādē un apstiprināšanā.
  6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu «Skaistkalni».

7. Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu «Zītaru» ēkas jumta seguma maiņai un jaunu logu nomaiņai.

8. Par  finansējumu Mazirbes skolas katlumājas skursteņa atjaunošanai.

9. Par Vīdales un Slīteres ielas apgaismojuma ierīkošanu.

Dažādi jautājumi

Par 1905. gada ielas asfaltēšanu

Par projekta iespējām 2020.gadā /informatīvs

 

Visi notikumi