Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
08.08.2019. plkst. 09.00


8.augustā plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 9.


Darba kārtība

1. Par Dundagas novada teritorijas plānojumu darbības termiņa pagarināšanu
2. Par projekta «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana» 2018. gadā īstenoto aktivitāšu inventāra atjaunošana Mazirbes pludmalē.
3. Par ELFLA projekta «Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam» īstenošanu par Dundagas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas uzsākšanu.
5. Par attiekšanos no ceļu servitūtiem.

Dažādi jautājumi
• Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pagarināšanu.
• Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
• Par bāzes stacijas ierīkošanu Kolkā.
• Par pašvaldības zemes zem ēkām nomu.
• Par dores priedēm Dundagas novadā.
• Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām.
• Par darbinieku vērtēšanas noteikumiem.
• Par cenu aptauju noteikumiem.

Visi notikumi