Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
10.05.2019. plkst. 09.00


10. maijā plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 6.

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Dižantes».
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Paņi».
3. Par apbūves tiesību piešķiršanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai.
4. Par apbūves tiesību.
5. Par nekustamā īpašuma «Upes iela 4» atsavināšanas procesa uzsākšanu.
6. Par nekustamo īpašumu «Jūras Pērles».
7. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 227 «Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» nodošanu nomai».
8. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
9. Par projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2019. gadā.


Dažādi jautājumi

  • Par dzīvojamās telpas maiņu (speciālista lūgums maiņai uz 3 istabu dzīvokli).
  • Par nomas telpu maiņu («Sproģes aptieka «Baiba»» lūdz citas telpas).
  • Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam «Saules 10a».
  • Par saistošiem noteikumiem «Par zemes gabalu nomas maksu».
  • Par apgrūtinājumiem nekustamajā īpašumā.
  • Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi par klientu personas datu apstrādi.
  • Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi par nodarbināto personas datu apstrādi.
  • Saistošo noteikumu projekts «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.»
Visi notikumi