Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
08.03.2019. plkst. 09.00


8. martā plkst. 9.00  Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 3

 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Slīteres Nacionālais parks).
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Būdeni».
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Druvnieki».
4. Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļām (Vecpeļauši).
5. Par apbūves tiesību (Vecpeļauši).
6. Par ēku Upes ielā 4.
7. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakciju.
8. Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju.
9. Par 2019. gada budžeta plānu.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi