Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.10.2018. plkst. 09.00


12. oktobrī plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 11

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
  3. Par zemes vienības daļas izdalīšanu nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0187.
  4. Par struktūrvienības izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē.
  5. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu (Brīvības iela 1, Brīvības iela 3).
  6. Par nekustamā īpašuma «Upes iela 4» atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Dažādi jautājumi:
  Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu (Brīvības iela 1A, Brīvības iela 1b)
  Par publisku būvi pils parkā (WC)
  Par dzīvojamo telpu īres līgumiem Mazirbē, Skolotāju māja 2.

Visi notikumi