Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
14.07.2017. plkst. 09.00


14. jūlijā plkst. 9.00  Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 9 

Darba kārtība:

1. Par atkritumu apsaimniekošanas jomā Dundagas pašvaldībā novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu  apsaimniekošanu Dundagas novadā.
2. Par dienesta dzīvojamo telpu statusa atcelšanu un par speciālistiem  izīrējamu dzīvojamo telpu statusa noteikšanu.
3. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2016. gada 16. jūnija  saistošajos noteikumos nr. 10 «Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību  speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu».
4. Par nekustamā īpašuma «Dzintari» sadalīšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Dakterlejas 5».
6. Par zemes vienību nomas izsoli.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam «Avoti-2».
8. Par zemes vienības platības precizēšanu.
9. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
10. Par zemes nomas līguma slēgšanu «Filmaņi».
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Būdeni».
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Balsari».
13. Par elektropārvades līnijas demontāžas tehniskā projekta izstrādi.
14. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību «Dundangas Sendienas».
15. Par zemes vienību daļu nomu.
16. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Gauri».
Dažādi jautājumi
  Par trenažieru laukumu Saules ielā 8.

Visi notikumi