Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
11.05.2017. plkst. 09.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 7 11. maijā plkst. 9.00.

1. Par speciālistiem izīrējamo dzīvojamo telpu statusa noteikšanu.
2. Par zemes vienību platību precizēšanu.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Silmalas».
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Grīvas».
5. Par saistošo noteikumu projekta «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība» pieņemšanu.
6. Par darbības stratēģiju SIA «Ziemeļkurzeme».
7. Par darbības stratēģiju SIA «Kolkas Ūdens».
8.Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par Dundagas novada  pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu».
Dažādi jautājumi
 Par apkuri pilī.
 Par projektu «Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē».

Visi notikumi