Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
09.03.2017. plkst. 09.00


9. martā plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 3 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Eniņi».

3. Par nekustamā īpašuma «Ezeru Zaļmeži» sadalīšanu.

4. Par nekustamā īpašuma «Strautmaļi» sadalīšanu.

5. Par izmaiņām dzīvojamo telpu izīrēšanas jomā.

6. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu».

7. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2017. gadā.

8. Par projektu konkursa   «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

9. Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 4–3 atsavināšanas cenu.

10. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

11. Par neparedzētiem izdevumiem rentgena kabineta remontam Pils ielā 6.

Dažādi jautājumi
Par Attīstības un plānošanas nodaļas darbu 2016. gadā.

Visi notikumi