Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
09.02.2017. plkst. 09.00


Darba kārtība

1. Par līdzfinansējumu projektam «Līvu tautas namam būt!».
2. Par zemes nomas līgumiem.
3. Par zemes nomas izsludināšanu
4. Par nekustamā īpašuma «Jaunbērziņi» sadalīšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Vecvagari».
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Annes».
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Klajumi».
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Anši».
9. Par nekustamā īpašuma «Veckalnieki» sadalīšanu.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
11. Par servitūta ceļu.
Dažādi jautājumi
Informatīva prezentācija par LED apgaismojuma ierīkošanas iespējām.

Visi notikumi