Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.10.2016. plkst. 09.00


1. Par nekustamā īpašuma «1905. gada iela  Akmentiņi» sadalīšanu.

2. Par lietošanas mērķa noteikšanu.

3. Par nekustamā īpašuma «Arfas» sadalīšanu.

4. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017. gadā».

5. Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

7. Par grozījumiem līgumā biedrībai «Līvõd Īt».

8. Par pašvaldības ceļiem un ielām.

9. Par nekustamā īpašuma nosaukuma pārdēvēšanu.

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu «Jaunklāvi».

11. Par jaunas amata vietas izveidi pašvaldības iestādē Kultūras pils.

Dažādi jautājumi.

    Par iepirkumiem

Visi notikumi