Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
14.07.2016. plkst. 13.00


 1. Par elektroietaišu pārbūvi īpašumā «Kubalu skola».
 2. Par Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādi.
 3. Par nekustamā īpašuma «Jaunbuži» sadalīšanu.
 4. Par Dundagas novada pašvaldības domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 5. Par administratīvā akta izpildes termiņa atjaunošanu.
 6. Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju.
 7. Par līdzfinansējumu projektam «Aicinām Līvu ķēķī! Tulgid līvõd kēkõ!».
 8. Par ceļa virsmas  apstrādi.
 9. Par lietošanas mērķa noteikšanu.

 

Dažādi jautājumi

 • Par SIA «Kolkas ūdens».
 • Par ēku  Upes ielā 4.
 • Par jūras piekrastes sauszemes daļu nodošanu pašvaldībai.
 • Par nekustamo īpašumu «Kapteiņi».
 • Par apgaismojumu E.Dinsberga ielā.
 • Par dalību ELFLA projektos.
 • Par nekustamo īpašumu «Mazirbes Jūrskola».
Visi notikumi