Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
02.06.2016. plkst. 13.00


Darba kārtība

Par ieguldījumu SIA «Kolkas ūdens» pamatkapitālā.

  1. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
  2. Par saistošajiem noteikumiem «Par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā sistēmā».
  3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Liepas».
  4. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» ar kadastra nr. 8862 005 0036 apstiprināšanu.
  5. Par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra» vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.–2020.gadam».

Dažādi jautājumi

Visi notikumi