Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.05.2016. plkst. 13.00


12.V plkst. 13.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 6.

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem «Kūvali» un «Veckajakkalni».
2. Par papildus finansējumu Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei.
3. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Dundagas novada atbalsta biedrību.
4. Par izmaiņām pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
5. Par zemju nomu.
6. Par zemes vienību platību precizēšanu.
7. Par grozījumiem Dundagas novada domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
8. Par pašvaldības kapitālsabiedrību SIA «Kolkas ūdens» un SIA «Ziemeļkurzeme» apvienošanu.
9. Saistošie noteikumi par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā sistēmā.
10. Par grozījumiem Dundagas novada domes 26.11.2015. «Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Valpene Wind»» vēja parka ierīkošanai.
11. Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma  «Krūmiņi» ar kadastra Nr. 8862 005 0036 apstiprināšanu.

12. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Dundagas vidusskolā.
Dažādi jautājumi.
    Par SIA «Kolkas ūdens» budžeta plānu 2016. gadam.

Visi notikumi