Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
10.03.2016. plkst. 13.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 4  10. III  plkst. 13.00.

1. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes tūrisma asociāciju.
2. Par nolikuma projektu «Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas nolikums».
3. Par Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisiju.
4. Par nekustamā īpašuma «Pignieki» sadalīšanu.
5. Par nekustamā īpašuma «Riekstiņi» sadalīšanu.
6. Par nekustamā īpašuma «Annes» lietošanas mērķa maiņu.
7. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» nodošanu publiskajai apspriešanai.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Ūši» un «Jaunjūši».
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Senči».
10. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.10.2013. lēmumā nr. 242 «Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mežrukši»».
11. Par saistošo noteikumu projektu «Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu».
12. Par iekšējiem noteikumiem «Par kārtību kādā noformējami komandējumi un darba braucieni».
13.Par grozījumiem amatu katalogā.
14. Par automašīnu «Dacia Lodgy» vidusskolā.
15. Par SIA «Kolkas ūdens» pamatkapitālā ieguldītā finansējuma mērķa maiņu.
Dažādi jautājumi
    Par projektu «Birding Baltic».
    Par uzraudzības pārskatu Dundagas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Visi notikumi