Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
14.01.2016. plkst. 15.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēdes nr. 1 14. I plkst. 15.00 darba kārtība

1. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016. gadā.
2. Par budžetu 2016. gadam.
3. Par saistošo noteikumu projektu «Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā».
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Mazcēģi».
5. Par zemes nomu Saules ielā 16.
6. Par grozījumiem amatu katalogā.
7. Par jaunu amata vietu izveidošanu.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi