Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.07.2018. plkst. 09.00


  1. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakciju.
  2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
  3. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
  4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Prūši».
  5. Par apbūves tiesībām.
  6. Par informatīvā izdevuma «Dundadznieks» nolikumu.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi