Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Apvienotā Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 2/2
16.01.2014. plkst. 09.00


Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits
sasauc  apvienoto Attīstības un plānošanas komitejas sēdi un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi nr. 2/2.  16. janvārī plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību:

1. Par finansējumu sadarbības līguma ar Talsu Galveno bibliotēku īstenošanai.
2. Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi izglītības jomā.
3. Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jautājumos.
4. Par līgumu ar Talsu novada Sporta skolu.
5. Par sadarbības līgumu Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbībai.
6. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Plānošanas reģionu.
7. Par sadarbības līgumu ar Talsu Televīziju.
8. Par sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu:
    8.1. Projekta «Mazbānīša dabas taka», Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursa «Atbildīgs dzīvesveids» 5. aktivitātē «Reģiona un/vai vietējā līmeņa aktivitātes» (vietējās vides iniciatīvas, kas vērstas uz vides pārvaldības jautājumu risināšanu praktiskā veidā, iesaistot vietējos iedzīvotājus un sadarbojoties ar citām atbilstošām mērķgrupām).
   8.2. Projekta «Apmācību kurss mājražošanā» Latvijas lauku atbalsta dienesta izsludinātās aktivitātes «Arodapmācības un informācijas pasākumi» apakšaktivitātē «Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana».
9. Par finansējumu 2014. gadā biedrību un interešu grupu darbības atbalstam.

Visi notikumi
Atslēgvārdi
sēde, komiteja