Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālie pabalsti un pakalpojumi Talsu novadā 15.10.2021. plkst. 12.03

No 1. oktobra jaunajā Talsu novada teritorijā ir vienādoti vairāki sociālo pabalstu veidi un to lielums.

Pabalsta veids

Pabalsta apmērs

Nosacījumi pabalsta saņemšanai

Trūcīgas mājsaimniecības statuss

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 € pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 € pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 2. daļa un 36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809  «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu».

 

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksnis

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 350 € pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245 € pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 3. daļa un 36. pants), Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu» un Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 6 «Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni».

https://likumi.lv/ta/id/326051-par-maznodrosinatas-majsaimniecibas-ienakuma-slieksni

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI)

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 € pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 € pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 1. daļa un 36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu».

 

Mājokļa pabalsts

Aprēķina formula pēc Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu», nav konstantas summas.

 

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (35.panta 1. daļa 2. punkts un 36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu».

 

Veselības aprūpes pabalsts

Pabalstu piešķir Sociālais dienests veselības aprūpes nodrošināšanai:

  • Trūcīgai mājsaimniecībai  100 € personai gadā;
  • Maznodrošinātai mājsaimniecībai 120 personai gadā, no kuriem 60 noteikti stacionāro pakalpojumu izdevumu apmaksai.

 

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 «Par veselības aprūpes pabalstu»

https://likumi.lv/ta/id/326518-par-veselibas-aprupes-pabalstu

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalstu piešķir Sociālais dienests veselības aprūpes nodrošināšanai, trūcīgai, maznodrošinātai mājsaimniecībai pēc sociālā darbinieka veikta novērtējuma un izsniegta atzinuma. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu sociālās funkcionēšanas atjaunošanai. Pabalsta apmērs 300 € personai kalendārā gada laikā

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 8 «Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai»

 

 

 

Materiāls atbalsts audžuģimenei

Pabalstu ikmēneša uzturam bērnam:

  • līdz 7 gadiem 215 €;
  • no 7 līdz 18 gadiem 258 €.

Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas apmērā.

Ikgadējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei ir 300 € (nosaka pašvaldība).

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija

noteikumi Nr. 354 «Audžuģimenes noteikumi» 78. punkts un Talsu novada domes 2021. gada 28.augusta saistošie noteikumi Nr. 5 «Talsu novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei»

https://likumi.lv/ta/id/326052-par-materialo-palidzibu-audzugimenei

 

Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai

Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei:

  • 50 € bērnam;
  • ja netiek pārcelts nākamajā klasē, tad 50% no pabalsta apmēra.

Pabalsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem – 22 € mēnesī audzēknim.

Ēdināšanas izdevumu apmaksa pēc izglītības iestādes esošo ēdinātāju noteikto izmaksu faktiskajiem izdevumiem.

 

Mērķgrupas – trūcīgas, maznodrošinātas mājsaimniecības, pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, mājsaimniecības, kas audzina bērnus ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 7 «Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai» .

 

Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību

  • pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību personai jeb vienam ģimenes loceklim  150 mēnesī;
  • mājsaimniecībām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, papildu tiek piešķirts 50 € par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

 

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 14 «Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību».

 

 

Pabalsts krīzes situācijā

  • pabalsta apmērs 150 € vienam ģimenes loceklim;
  • līdz 1000 € vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, – tikai gadījumos, ja mājsaimniecībai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tā ir nepietiekama minimālo izdevumu segšanai.

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 10 «Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību».

 

Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai

 

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 13 «Par pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu»

https://likumi.lv/ta/id/326519-par-pabalstu-aprupes-majas-pakalpojuma-nodrosinasanai 

 

 No 1. oktobra jaunajā Talsu novada teritorijā ir vienādoti vairāki sociālo pakalpojumu veidi.

Saistošo noteikumu nosaukums

Nosacījumi pabalsta saņemšanai

Par sociālajiem pakalpojumiem

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 11 «Par sociālajiem pakalpojumiem».

Par aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumu

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 12 «Par aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumu».

Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti  (stājās spēkā ar 11.08.2021.)

Talsu novada domes 2021. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2 «Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti»

https://likumi.lv/ta/id/325223-par-aprupes-pakalpojumu-berniem-ar-invaliditati

 

 

 

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sociālais dienests, palīdzība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com