Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

SIA «Mērsraga ūdens» valdes locekļa amata konkurss 12.10.2021. plkst. 11.23

Talsu novada pašvaldība (reģ. nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa amatu (profesiju kods pēc klasifikatora 1120 14).

Prasības SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa amata pretendentiem:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • maģistra, akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā, vides vai inženierzinātnē, vides un ūdenssaimniecības specialitātē, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai jurisprudencēc.;
 • vismaz 2 (divu) gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā, vai vismaz 2 (divu gadu) pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības principiem;
 • zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu ieviešanā, vadībā un uzraudzībā;
 • izpratne vai pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietojuma uzraudzībā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, pašdisciplīna;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1);
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 

SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa galvenie pienākumi:

 • pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 • nodrošināt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi, iesniegšanu;
 • nodrošināt nepieciešamās informācijas par kapitālsabiedrību publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • kapitālsabiedrības darbības analīze un novērtēšana, dibinātāju informēšana par rezultātiem;
 • budžeta plānošana un izpildes kontrole;
 • nodrošina kapitālsabiedrības rīcībā esošo finanšu līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
 • projektu ieviešana un uzraudzība;
 • operatīvās, grāmatvedības, statistiskās uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas organizēšana;
 • ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
 • personāla vadības procesu nodrošināšana;
 • rīkoties ar kapitālsabiedrības mantu un naudas līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt kapitālsabiedrības intereses dažādās iestādēs, institūcijās un komercsabiedrībās;
 • nodrošināt kapitālsabiedrības darbību obligātajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – darba tiesībās, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, veselības aizsardzībā, apkārtējās vides aizsardzībā, darba drošības noteikumu ievērošanā un citās jomās.


Pretendentam jāiesniedz:

 • motivēts pieteikums (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādīto pieredzi un prasmes);
 • dzīves gaitas apraksts (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • izglītības un papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējums par kapitālsabiedrības darbības jomu, tās organizēšanu, attīstības prioritātēm un virzību, problēmām un iespējamiem risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (šeit), ka nepastāv Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Par kandidātu atlasi uz Pašvaldības SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram; ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa amata kandidātu konkursam” var iesūtīt Talsu novada pašvaldībai uz e-pastu pasts@talsi.lv.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 22. oktobra plkst. 15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija, sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti dalībai otrajā kārtā.

Mēnešalga 950–1150 EUR.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 63232110; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
ūdens, darbs
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com