Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekts 09.01.2018. plkst. 09.28

SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»», LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniegusi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā «Janvāri» Laidzes pagasts, Talsu novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu nr. 1/5 «Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika».

SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 28,44 €/t (bez PVN un bez dabas resursu nodokļa (turpmāks — DRN)), un tas ir spēkā no 2014. gada 21. jūlija (Regulatora 18.06.2014. lēmums).

Regulatoram iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu veido:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs (bez PVN un dabas resursu nodokļa): 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, €/t 

53,28

DRN starpības komponente, €/t 

 

pie DRN  likmes 35 €/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

25,80

pie DRN  likmes 43 €/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

31,70

pie DRN  likmes 50 €/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

36,86

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, €/t

 

pie DRN  likmes 35 €/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

27,48

pie DRN  likmes 43 €/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

21,59

pie DRN  likmes 50 €/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

16,43

* atbilst jēdzienam «spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs»

  

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), €/t

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, €/t

Maksājums ar DRN (bez PVN), €/t

Laikposmā

27,48

35,00

62,48

01.01.2018. – 31.12.2018.

21,59

43,00

64,59

01.01.2019. – 31.12.2019.

16,43

50,00

66,43

no 01.01.2020.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un ES Kohēzijas fonda projekta «Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība II kārta» projektā izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu projektu lietotājs var SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»»  birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar SIA «AAS «Piejūra»» valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni, tālr. 63123306, mob.tālr. 29186332.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»», LV40003525848, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, e-pasta adrese: piejura@tukums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277)), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Publicēts https://www.vestnesis.lv/op/2018/5.DA1

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
atkritumu apsaimniekošana
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com