Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sabiedriskā apspriešana Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektam 29.03.2021. plkst. 14.22

Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu. Priekšlikumus turpmākai Kurzemes attīstībai sabiedriskās apspriešanas laikā no 2021.gada 29. marta līdz 30. aprīlim var sniegt, izmantojot Kurzemes plānošanas reģiona interneta lapā www.kurzemesregions.lv pieejamo veidlapu. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, 22. aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā 8 vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Tās ir izvirzītas, balstoties uz Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2015.œ–2030. gadam, kā arī ievērojot pēctecību ar iepriekšējā perioda Attīstības programmu 2015.–2020. gadam. Par prioritātēm un rīcībām Kurzemes plānošanas reģions iepriekš rīkoja plašas diskusijas, kur vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto prioritāšu noteikšanā Kurzemes turpmākai attīstībai, gan izteica priekšlikumus rīcību virzieniem un rīcībām izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Dokumenti publiski pieejami gan digitālā formātā Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē www.kurzemesregions.lv un Geolatvija.lv, gan drukātā formātā Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā Saldū, Striķu ielā 2, 2. stāvā.

Priekšlikumus Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijai, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv vai pa pastu: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048, aizpildot priekšlikumu veidlapu.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021. gada 29. marta līdz 30. aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021. gada 22. aprīlī pl. 13.00 tiešsaistē.

 

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcija apstiprināta ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24. marta (sēdes protokols Nr. 3/21) lēmumu Nr. 3.1, tajā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni, rīcības plāns un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi varat uzzināt mūsu mājas lapā.

 

Indra Murziņa,
Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās attīstības plānotāja

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Pievienotie faili
Preses paziņojums
Atslēgvārdi
apspriešana, sabiedrība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com