Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Projektu konkursa 11. kārta 25.10.2021. plkst. 14.10

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātēs: 19.2.1. «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas».

ELFLA LEADER LAD ZBA logotipi

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 20. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim.

Sludinājuma kopsumma ir 544 334,24 €.

Projektu darbības teritorija ir Ventspils novads un Talsu novada Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Valdgales pagasts.

Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem — 2 gadi, pārējiem projektiem — 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Rīcība

ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana

Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos

Apbalsta lielums 

544 334,24 €

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

  1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
  4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 €,

100 000 € - infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā atbalsta intensitāte

70%

80% — kopprojektiem

 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam un projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Kuldīgas iela 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija un vērtēšanas kritēriji pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

 

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 

Kontaktperso nas:

  1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
  2. Konsultante Evita Roģe – tel.29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv

 

Gunta Abaja,
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» koordinatore                 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekti, ELFLA projekti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com