Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pašvaldība tiesas spriedumu nepārsūdzēs 05.02.2020. plkst. 17.55

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts 2020. gada 5. februārī saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 62. panta 3) un 9) punktu ir nolēmis Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 22. janvāra spriedumu lietā Nr. C69361719 nepārsūdzēt un izdevis šādu rīkojumu:

Saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 22. janvāra sprieduma lietā Nr. C69361719 nosaku Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei  līdz 2020. gada 10. februārim veikt nepieciešamās darbības minētā sprieduma šādu punktu izpildei:

2. Piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu ALDIM PINKENAM vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku  no 2019. gada 23. augusta līdz  2020. gada 22. janvārim EUR 6803,40 (seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit sešus euro un 70 centus), ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus.

4. Piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu ALDIM PINKENAM kaitējuma kompensāciju EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti  euro).

5. Uzlikt par pienākumu Dundagas novada pašvaldībai publicēt atvainošanos Aldim Pinkenam par morālā kaitējuma nodarīšanu, atvainošanos publicējot interneta portālā www.dundaga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

6. Piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij valsts nodevu EUR 628,06(seši simti divdesmit astoņi euro un 06 centi), kas jāsamaksā Valsts kasē, NMR 90000050138, kontā Nr. LV55TREL1060190911200   BIC kods TRELLV22.

 7. Piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus EUR 1,51(viens euro un 51 cents), kas jāsamaksā Tiesu administrācijai Antonijas iela 6, Rīga, NMR 90001672316, BICkods TRELLV22 kontā Nr. LV51TREL2190458019000.

9. Kvītis par tiesas izdevumu samaksu jāiesniedz Kurzemes rajona tiesā.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com