Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pārdod nekustamos īpašumus 07.04.2020. plkst. 09.26

Dundagas novada pašvaldība 08.05.2020. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

  1. «Pāces iela 2A»,  Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 020 0525, kadastra apzīmējums 8850 020 0487, platība – 0,2761 ha; nosacītā cena – 3000,00 €, nodrošinājums – 300,00 €; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.15; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
  2. «Liepu iela 5»  Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads,  kadastra Nr. 8850 020 0211, kadastra apzīmējums 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha; nosacītā cena – 3170,00 €, nodrošinājums – 317,00 €; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.25; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
  3. «Jauntūļi»,  Sabdagas, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra nr. 8850 024 0010, kadastra apzīmējums 8850 024 0010; Sastāv no 1447 m2 lielas zemes vienības un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 266,9 m2; nosacītā cena – 6130,00 €, nodrošinājums – 613,00 €; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.35; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
  4. «Lauciņi 1» dzīvoklis 13, Laukmuiža, Dundagas pagasts, Dundagas novads,  kadastra nr. 8850 900 0521; Dzīvokļa īpašums sastāv no divām telpu grupām – istabas un virtuves, kopējā platība 35,90 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 359/4871 domājamās daļas no būves un zemes; nosacītā cena – 1400,00 €, nodrošinājums – 140,00 €; rakstiska trešā izsole plkst. 13.45; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.

 

Rakstiskai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē norādot īpašuma nosaukumu un iesniedzēja vārdu un uzvārdu līdz 08.05.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 90002.

Maksājuma mērķī jānorāda, kas maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu maksā.

Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav.

Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00 līdz 15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

 

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Pievienotie faili
Izsoles noteikumi Pāces iela 2A ar pielikumiem
Par nekustamā īpašuma «Pāces ielā 2a» funkcionālo zonējumu un plānoto (atļauto) izmantošanu
Izsoles noteikumi Liepu iela 5 ar pielikumiem
Par nekustamā īpašuma «Liepu ielā 5» funkcionālo zonējumu un plānoto (atļauto) izmantošanu
Izsoles noteikumi Jauntūļi ar pielikumiem
Izsoles noteikumi Lauciņi 1 dz. 13 ar pielikumiem
Atslēgvārdi
izsole
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com