Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem 10.08.2018. plkst. 13.35

 

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos nr. 175 «Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem».

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus — «Inčukalna Velnala» (Inčukalna novadā), «Jūrmalas Baltā kāpa» (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), «Raganu klintis» (Apes pilsētas teritorijā), kā arī «Raunas Staburags» (ietilpst esošajā dabas liegumā «Raunas Staburags», Raunas novada teritorijā) un «Staiceles Dzelzs avoti» (ietilpst esošajā dabas parkā «Salacas ieleja», Staiceles pilsētas teritorijā).

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas, tai skaitā Dundagas novadā piemineklim «Kaļķupītes klintis» un «Pitragupes krasti». Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes ģeoloģijas eksperti pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.

Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:

 • «Sikšņu dolomīta atsegumi» uz «Vidagas dolomīta atsegumi»;
 • «Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens» uz «Vizlas lejteces atsegumi»;
 • «Stiglavas atsegumi» uz «Stiglovas atsegumi» ;
 • «Ainavu krauja» un «Ķaubju iezis» uz «Ainavu krauja un Ķaubju iezis», abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • «Dolomītu krauja», «Īļaku iezis» un «Vizuļu iezis» uz «Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis», trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • «Baltā klints (Liepas iezis)» uz «Liepas iezis (Baltā klints)»;
 • «Kazu ieleja (ar Lībānu— Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)» uz «Kazu leja»;
 • «Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)» uz «Daugavas Vārtu kraujas»;
 • «Mālkalnes avots» uz «Mālkalnes avoti»;
 • «Ātraiskalns» uz «Ātrais kalns»;
 • «Muižarāju klintis» uz «Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis»;
 • «Riežupes Smilšalas» uz «Riežupes smilšu alas»;
 • «Ežurgu Sarkanās klintis» uz «Ežurgu klintis»;
 • «Veczemju klintis» uz «Veczemu klintis»;
 • «Lībiešu upuralas» uz «Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);
 • «Lauderu Velna dobe» ar «Dongu Valna dūbe»;
 • «Rundēnu Velna dobe» uz «Rundēnu Valna dūbe»;
 • «Kautraka gravas» un «Sviķupītes ielejas atsegumi» uz «Sviķupīte un Kautraka gravas», divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • «Bezdelīgu klintis un alas» uz «Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas».


Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.

Atbilstoši likuma «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām» 13. panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).

Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, tālr. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties pa tālr.67509545, e-pasts daba@daba.gov.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi «Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām» sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām — vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

 


Maija Rēna,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Mob.tālr.: 29272365
maija.rena@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
daba
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com