Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Mūsu mākslinieki piedalās valsts konkursā 06.03.2018. plkst. 08.18

Ir klāt 2017./18. mācību gada valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.

 


 

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2017. / 2018. mācību gada, konkursa 1. kārta Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.

Šī gada konkursa tēma ilustrācija, teksts un grāmata skolniekiem bija viegli saprotama, jo katrs ir dzirdējis vai lasījis dzejoli, turējis rokās grāmatu, lasījis  vai tikai apskatījis ilustrācijas.

Skolotāji veiksmīgi bija kārtojuši konkursa tēmas uzdevumus. Tika zīmētas pirmās asociatīvās skices, vienkāršas, naivas, bet ļoti patiesas, tālāk attīstot grafiskos un krāsu eksperimentus. Ilustrācijām tika izmantoti dažādi tehniskie paņēmieni — zīmējums, melnbalta grafika, krāsu salikumi, faktūru meklējumi. Pēc  zīmētas ilustrācijas tika veidotas aplikācijas auduma un šūšanas tehnikā, interesanti stilizējot un novienkāršojot zīmējumu.

Darbs pie pirmajām dzejoļa ilustrācijām bija papildināts ar izpētes darbu — attēli ar dabas formām, kustībām, notikumiem, detalizētiem grafikas meklējumiem, izpētīti citu grāmatu ilustratoru darbi. Skolnieki rakstīto tekstu bija izmēģinājuši vairākos variantos, gan rokrakstā, gan izmantojot lielos burtus, pieskaņojot un papildinot zīmētajai ilustrācijai.

Interesants un ļoti veiksmīga bija grāmatas salikuma uzdevums — plakāts grāmata, kur bija divi uzdevumi vienā — A3 horizontāls plakāts apvienots ar grāmatas lapu locījuma un griezuma savienojumu, kas veidoja 8 lapaspušu grāmatu. Interesanta veidojās lapas kompozīcija, kadrējums, akcentējot kādu krāsu salikumu, detaļu, tekstu. Bija veidotas arī ilustrāciju tehnisko paņēmienu lapas. Atsevišķā uzdevumā tika saliktas grāmatas atvērumu ilustrācijas un teksta kārtojums.

Konkursa pirmajā kārtā bija iespējams apskatīties uz grāmatu, tekstu un ilustrāciju:

1) paņemot to rokās un pāršķirstot;

2) redzēt visus grāmatas atvērumu izklājumus uz vienas lapas mazākā formātā un detalizēti izstrādātus atvērumus;

3) atsevišķus ilustrāciju tehnisko paņēmienu risinājumus;

4) veidotu ilustrāciju aplikācijā, izmantojot auduma un šūšanas tehniku, apvienojot ar teksta meklējumiem.

Paldies skolotajiem par ieguldīto darbu. Jāatzīmē, ka skolotāji ir atraduši iespēju ietvert konkursa tēmu vairākos mācību priekšmetos, vienlaicīgi apskatot gan materiālu iespējas, gan krāsas, grafikas un teksta lietojumu. Grafikas dizaina darbi ir jāiekļauj kompozīcijas darba uzdevumos, lai skaidri nošķirtu gleznošanas, zīmēšanas un grafikas dizaina jomas. Plakāts, ilustrācija, kalendārs, grāmatas vai žurnāla vāks — tie visi ir darbi, kuros var apvienot zīmējumu, krāsu un burtu lietojumu. Tas veicinātu saistību starp mācību priekšmetiem un saistību ar reālu grafikas dizaina darbu.

Ruta Linīte,
PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas vadītāja
Dundaga, 2018. gada 22. februāris

 Šogad Dundagas Mākslas un mūzikas skolā bērni kopā ar skolotājiem lasa dzeju, analizē un interpretē to savos radošajos darbos. Valsts konkursa tēma ir grāmatas dizains un ilustrācija. Konkursa 1. kārtā katrs Mākslas nodaļas audzēknis ir konkursa dalībnieks un konkursā piedalās ar radošo darbu — izveidotu grāmatu, ilustrējot vienu dzejoli. Grāmatas minimālais apjoms ir 8 lappuses. Audzēkņi veido vāka dizainu, ietverot grāmatas nosaukumu, autoru un vāka ilustrāciju, kā arī visu iekšlapu noformējumu — teksta kārtojumu pa lapām un ilustrācijas.

Novembrī abas ar skolotāju Sandru Dadzi apmeklējām Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotos kursus par jaunāko Latvijas bērnu grāmatu ilustrācijā, iepazināmies ar izdevniecības «Liels un mazs» izdoto grāmatu sēriju «Bikibuks.»

Dzejas bilžu grāmatu sērija «Bikibuks» ir saņēmusi Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas balvu par oriģinālas idejas radošu realizāciju un Latvian Art Directors Club (LADC) rīkotā radošās izcilības festivāla ADWARDS 2013 sudraba ordeni kategorijā Ilustrācija. Māksliniecei Rūtai Briedei, lasot meitiņai priekšā savas bērnības iemīļotās dzejoļu grāmatas, dzima ideja par vajadzību pēc vecām dziesmām jaunās krāsās. Bikibuku formāts ir mazs, taču mākslinieka darba apjoms — liels. Dzejoļus, ko vecāki vai vecvecāki iemīļoja savā bērnībā, mākslinieki ierauga no jauna un ved pie šodienas mazuļiem. Sērijā iznākušas 100 grāmatiņas, katra grāmata ietver vienu dzejoli.

Skolai ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas valsts meži Ziemeļkurzemes reģiona klientu centru. Šobrīd centra telpās ir aplūkojami mūsu audzēkņu un skolotājas Sandras Dadzes kopdarbs — zīmējumu izstāde. Ar laipnu Latvijas Valsts mežu Ziemeļkurzemes reģiona klientu centra atbalstu ieguvām daudz grāmatiņu no sērijas «Bikibuks», kuras visas kopā ar audzēkņiem izšķirstījām, kopā analizējām un mācījāmies.

Skolotāja Sandra Dadze 3./4. klašu audzēkņus Darbs materiālā stundās iepazīstināja ar dažādiem grāmatu iesiešanas veidiem, daži no tiem nav grāmatas iesiešana klasiskajā izpratnē. Piemēram, papīra loksni var asprātīgi iegriezt un salocīt — tā veido plakātgrāmatu, kas ir šķirstāma pa lappusēm, bet, atlokot, tā ir vesela papīra lapa. Bērni iepazina leperello, kas ir vēdekļveidā salocīta grāmata. Skolēni eksperimentēja un dizainēja arī paši. Zīmēšanas nodarbībās pēc skolotājas ieteiktajiem dzejoļiem sākās darbs pie ilustrāciju skicēm un to kompozicionālajiem risinājumiem. Janvārī 3./4. klases sāka darbu ar tekstilmateriāliem un šūšanas piederumiem. Darbs materiālā mācību priekšmetā top šūtas grāmatas pēc zīmētajām skicēm. Darbs prasa lielu pacietību un tehnika nav no vienkāršākajām, bet mūsu skolai jau izaicinājumi patīk!

Ar abām 2. klasēm arī strādāja skolotāja Sandra Dadze. Vēlā rudenī zīmēšanas stundās tapa aplikatīva dzejoļa vienas rindiņas interpretācija — katrs bērns radīja vienu grāmatas atvērumu, kurā atspoguļoja «Kā pieradināt vēju» (citāts — rinda no ilustrējamā dzejoļa). Janvārī 2. klases bērni jau strādāja pie plakātgrāmatas. Tapa dzejoļa asociācijas ilustratīvajā noformējumā, tika zīmēti burti un meklēti tekstu kompozicionālie risinājumi. Skolotājas darbs un veiksmīgā uzdevuma pasniegšanas metodika, kas bija ļoti atbilstoša un saprotama 2. klases vecumposmam, atspoguļojās tikko notikušās 1. kārtas skates rezultātos.

Es darbu ar bērniem sāku pirms Ziemassvētkiem. Strādāju ar 1.A, 1., 5. un 6. klases audzēkņiem. Ziemassvētku brīvlaikā katram bija uzdevums atrast ilustrēšanai piemērotu, ne pārāk garu dzejoli, kuram būtu izteikts raksturs — jautrs, nopietns, sentimentāls, dulls vai kā citādi. Paldies jaunāko klašu vecākiem, kurus lūdzu iesaistīties dzejoļa meklējumos!

2. un 3./4. klašu audzēkņi manās stundās katrs savam dzejolim realizēja vienu grāmatas atvērumu. Skicējām, meklējām attēlus ar ilustrāciju «varoņiem» — jo, lai uzzīmētu «kožu restorānu ar kodēm», ir jāiepazīst reālas kodes izskats — «ilustratoram ir jāpazīst drēbe».

Arī 1.A un 1. klašu skolēni zīmēšanas un gleznošanas mācību priekšmetā veidoja grāmatu atvērumus, radīja dzejolim atbilstošus tēlus, iztēlojās dzejoļa noskaņu, tai un tēlam meklēja atbilstošu kolorītu. Mazie bērni cītīgi rakstīja dzejoļu rindas — cits — glītrakstā, cits — drukātiem burtiem. Izdevās kolorīti Raiņa Mākonis un Mākonīte, sarkani oranžs Pērkons rībināja bungas un aizaulekšoja Ojāra Vācieša Zirgs.

Pie konkursa darba ar vecākajiem mūsu skolas audzēkņiem — 5. un 6. klasi strādāju kopš semestra sākuma visās gleznošanas, kompozīcijas un mākslas valodas pamatu stundās. Pirms skates strādājām papildus. Ar lielajiem bērniem nolēmu uzspēlēt īstos grāmatu ilustratoros. Pārrunājām izvēlētos dzejoļus, uzdevums — izstāstīt dzejoļa stāstu bildēs. Grāmatai jābūt interesantai, katram tās atvērumam jāpapildina pārējie un jābūt loģiskam idejas atspoguļojumam. Sākām ar ideju skicēm — kas būtu jāattēlo, kādi raksturi, notikumi, to secība. Tapa pirmās skices, spējīgākie audzēkņi jau uzskicēja gatavu lappušu izkārtojumu — kompozicinālais kadrējums ir svarīgs pirms sāk gudrot, kā to uzzīmēt. Audzēkņi paši internetā meklēja savam sižetam nepieciešamos attēlus, kas palīdzēja iepazīt vajadzīgo dabas formu, putnu, kukaiņu un kā tik ne vēl visa izskatu un raksturīgo. Ilustratori parasti zīmē katras lappuses ilustrāciju uz savas lapas, mūsu gadījumā bija sarežģītāk. Veidosim iesietu grāmatu un tāpēc uz vienas papīra loksnes jāzīmē gan pirmā, gan pēdējā grāmatas lappuse. Lai to varētu īstenot, bija nepieciešami darba zīmējumi, kurus pārkopējām uz grāmatai paredzētā papīra ar gaismas galda palīdzību. Darbam bija nepieciešama pacietība, loģiskā domāšana, radošums, rūpība un precizitāte, zināšanas kompozīcijā, krāsu mācībā, burtu mācībā, zīmēšanas iemaņas, kā arī spēja asociēt un vizualizēt to savos darbos. Cītīgi strādājām pie grāmatas varoņu tēla veidošanas, iztēlojāmies, fantazējām un radījām.

Šogad valsts konkursa nosacījums bija, ka 1. kārta notiek skolā un to vērtē izveidota komisija, kuras sastāvā jāpieaicina vismaz viens pārstāvis no metodiskā centra vai no citas skolas. Mūsu uzaicinājumu atbalstīja PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas vadītāja Ruta Linīte. 22. februārī komisija — tās sastāvā bija Rīgas viešņa, es un Silvija Vansoviča, kā arī komisijas priekšsēdētāja Linda Celma, veica lielo un atbildīgo audzēkņu paveiktā izvērtēšanu. Konkursā vērtējām 52 jauno mākslinieku paveikto, vēl divas Mākslas nodaļas audzēknes skatē netika vērtētas slimības dēļ. Jāpiebilst, ka valsts šogad dod mērķdotāciju 45 audzēkņu izglītībai, 9 mācās pateicoties pašvaldības finansējumam. Konkursa 1. kārtas skate bija kā starpskate visam radošajam procesam. Darbs pie grāmatām ir izvērties apjomīgs, darbi vēl nav gluži realizēti, bet idejas, kompozicionālās vērtības, izpildījuma kvalitāte un radošums jau bija redzams un vērtēšanas vērts. Katrs komisijas loceklis katru darbu vērtēja pēc 3 kritērijiem — teksta izpratnes un radošās izdomas, grāmatas vizuālās kvalitātes, kā arī darba izpildījuma kvalitātes. Lielākais skates ieguvums — Rutas Linītes profesionālais redzējums un vērtīgie ieteikumi turpmākajam darbam. Veicot aprēķinus, Mākslas nodaļas audzēkņu kopējais vidējais punktu skaits pēc vērtējuma ir 95.25 punkti no 120 iespējamajiem.

Valsts konkursa 1. kārtas uzvarētāji jaunākajā vecuma grupā ir Mare Kristīne Hermane — ar ilustrēto grāmatu aplikācijas tehnikā Pētera Brūvera dzejolim «Vācu valodas stunda» un Ieva Kēnigsvalde ar tekstilaplikācijā šūto darbu Ineses Zanderes dzejolim no dzejoļu krājuma «Diegu burtiņi» — skolotāja Sandra Dadze — abas meitenes vērtējumā saņēma iespējami augstāko punktu skaitu — 120. Vidējā vecuma grupā līderi ir Emīls Niks Mauriņš ar Pētera Brūvera grāmatu «Vajadzīgā skrūve» un Kārlis Ģērmanis ar grāmatu Astrīdas Ivaskas dzejolim «Mušas duša». Emīlam — 118 punkti, Kārlis saņēma — 110. Vecākajā grupā bez konkurences ir palicis Ralfs Dubovičs, jo šogad skolā nav viņa vienaudžu vai vecāku audzēkņu. Ralfs ļoti slavējami savu grāmatu veido klasiskas kompozīcijas manierē, kas tik ļoti piestāv izvēlētajam Rūdolfa Blaumaņa dzejolim «Ziema». Ralfa pārliecinošais veikums tika novērtēts ar 118 punktiem. Visi zēni savus darbus realizēja mācību stundās pie manis.

Laureāti 24. martā dosies uz Rīgu, lai sacenstos valsts konkursa 2. kārtā ar citu Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmas labākajiem ilustratoriem. Konkursa 2. kārtā audzēkņi veidos grāmatu, izmantojot doto grāmatas sagatavi un teksta sagataves. 210 konkursam paredzētajās minūtēs būs jāpagūst būt radošiem un produktīviem.

Valsts konkurss ir obligāts mācību gada notikums, kurā ir noteikti jāpiedalās. Gadu no gada mainās konkursa tēmas un lieliski, ka pagājušā gada tēma — iepakojuma dizains, kur bija daudz darba, lai apgūtu prasmes strādāt ar burtveidoliem un teksta kompozīciju, veidoja simbiozi ar uzdevumu teksta izkārtojumā un burtu zīmēšanā šogad.

Valsts konkursa nosacījumu problēma ir pārāk lielā apjoma uzdevumi, kuru realizācija prasa pārmēru lielu mācību stundu skaitu un brīvā laika ziedošanu. Tas pašsaprotami ietekmē licencēto mācību priekšmetu programmu secīgu apguvi. Ikgadējā nobīde no plānotajām mācību stundu tēmām atstāj sekas uz vēlamo audzēkņu progresu mācību priekšmetos. No Latvijas Nacionālā kultūras centra saņemam priecīgu secinājumu, ka katra gada valsts konkursa tēma būtu iekļaujama mācību stundu tēmās. Jāsecina, ka aizpagājušā gada formas dizains vai arhitektūra, kas bija pirms tam, jau ir atstāti vēsturē, jo šīm tēmām nav laika, kad pieskarties. Otra problēma ir kompozīcijas zināšanu nepieciešamība visās vecuma grupās, bet valsts dotē kompozīcijas apguvi tikai no 3. klases. Protams, kompozīcija ir arī citu mācību priekšmetu neatņemama sastāvdaļa, bet uzskatu, ka, piemēram, burtu mācība nav ne gleznošanas, ne zīmēšanas kompetencē. Neviena gleznošanas priekšmeta programma neparedz burtu optisko atstarpju mācīšanu. Tas nav nekas cits, kā valstiskā līmenī šaut divus zaķus par lētāku cenu. Katru gadu, beidzoties valsts konkursam, notiek skolotāju un audzēkņu anketēšana par konkursa nolikumu un norisi. Ne mēs vienīgā skola, kas anketās uzrāda šīs problēmas, bet katra nākošā gada konkurss pierāda, ka skolu pretenzijas tiek ignorētas vai uztvertas par maznozīmīgām.

Lai nu kā — bērniem ir interesanta valsts konkursa tēma un visi ir motivēti uz lielu strādāšanu, katrs grib savu grāmatu «izdot», cik labu vien spēj. Iemaņas un zināšanas, kas tiek un vēl tiks apgūtas šogad, dos lielisku pieredzi mākslā un dizainā, domāju — arī profesionālajā tālākizglītībā. Vēl priekšā daudz darba, lai sasniegtu uzstādītos mērķus — atliek vien novēlēt mums visiem lielu izturību un izdošanos!

 

Skolotāja Dace Čodera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
skola, māksla
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com