Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Mācības adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm 24.05.2016. plkst. 08.24

Aicinām visus, kas apsver iespēju, gatavojas vai jau ir uzņēmušies svarīgo atbildību par kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu, apgūt starptautiski atzītu mācību programmu adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm «AIRI vecākiem» jeb «Attīstība, informācija, resursi, izglītība vecākiem». 

Mācības ir bez maksas. Tās notiks Talsos, Kareivju ielā 7, Talsu novada pašvaldības telpās.
Mācības vadīs īpaši sagatavots treneru pāris — Inga Fabriciuse ir jomas profesionāle, bet Kaspars Prūsis ir praktiķis — pieredzējis adoptētājs un aizbildnis.
Mācības notiks no jūnija līdz novembrim. Pirmās 3 tikšanās paredzētas 2., 9. un 16. VI. Turpmākos datumus saskaņos ar mācību dalībniekiem.

27. V plkst. 14.00 notiks informatīva tikšanās visiem interesentiem, kurā varēs vairāk uzzināt par mācībām un iepazīties ar mācību vadītājiem.
Pieteikties pa tālruni vai e-pastu līdz 31. V pie Ingas Ahtes pa e-pastu ahte@inbox.lv vai tālruni 26845049.

Mācības notiks interaktīvā veidā, tās būs sadalītas 9 sesijās jeb 9 mācību dienās, katra sesija būs 3 stundas gara.

Mācību grupas lielums ir līdz 15 dalībniekiem, iespējamajiem vai esošajiem adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm. Mācībām var pieteikties vairāki vienas ģimenes locekļi. Katrs dalībnieks saņems mācību programmas rokasgrāmatu. Mācības beidzot, dalībnieki saņems Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas neformālās izglītības centra «Societas socialis» apliecinājumu par programmas apguvi.

Papildu ziņas SOS Bērnu ciematu interneta lapā www.sosbernuciemati.lv

Programmas vēsture

Ikdienā strādājot ārpusģimenes aprūpes jomā, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija vairākus gadus lūkojās pēc labas un metodiski pamatotas mācību programmas SOS mammu sagatavošanai.

Pēc starptautisko kolēģu atsauksmēm un ieteikumiem, uzzinājām par mācību programmu «AIRI vecākiem» un 2015. gadā iegādājāmies programmas licenci — tiesības iegūt un tulkot programmas materiālus, sagatavot mācību vadītājus un uzsākt mācības iespējamajiem un tagadējiem Latvijas adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm.
Pašlaik uzsākam mācības pirmajām grupām dažādos Latvijas reģionos un aicinām pieteikties arī jūs.

Mācību tēmas

1. diena. Informācija un ievads par mācību programmu. Ārpusģimenes aprūpes koncepts; kā tajā nonāk bērni un ģimene; iepazīšanās ar mācību programmu, filozofiju, materiāliem, novērtēšanu.

2. diena. Komandas darbs ceļā uz pastāvīgumu. Komandas darba nozīme bērna izaugsmē: audžuvecāki — bērns — bioloģiskā ģimene; izpratne par bioloģiskās ģimenes problēmām; kā runāt ar bērnu par viņa ģimeni, spēt atbalstīt bērna un viņa ģimenes attiecības; dalītās vecāku lomas — audžuvecāku unikālā loma un nozīme.

3. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: piesaiste. Ieskats bērna augšanas un attīstības pamatos; piesaiste, tās nozīme un veidošana; vardarbības, novārtā pamešanas, izmantošanas, traumas ietekme uz piesaisti, bērna attīstību, uzvedību; audžuvecāku un adoptētāju iespējas veidot pozitīvu piesaisti.

4. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: zaudējums. Bērna šķiršana no ģimenes un ar to saistītais zaudējuma pārdzīvojums; dažādi zaudējuma veidi un kā bērns reaģē uz zaudējumu; kā zaudējums var tālāk ietekmēt bērna attīstību.

5. diena. Ģimenes attiecību stiprināšana. Identitātes un pašapziņas veidošanās, kultūras identitāte; kontakts un plānotā sadarbība ar bioloģiskajiem vecākiem: apmeklējumu plānošana un organizēšana, bērna sagatavošana, bērna reakcijas pēc tikšanās ar vecākiem.

6. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: disciplīna. Disciplīnas mērķis, uzdevumi; atšķirība starp disciplīnu un sodīšanu; zināšanas, prasmes, īpašības, kas nepieciešamas pieaugušajiem, lai nodrošinātu disciplīnu; dažādas pieejas, kā vissekmīgāk panākt efektīvu disciplīnu; bērna uzvedība, faktori, kas to ietekmē; kā strādāt ar bērnu uzvedību, kas cietuši no vardarbības, ļaunprātīgas izmantošanas, novārtā pamešanas un traumas; rīcība krīzes situācijā un uzvedības problēmu risināšana).

7. diena. Ģimenes attiecību turpināšana. Pastāvīguma, konsekvences nozīme, plānojot pārmaiņas, pieņemot lēmumus; kaitējums, ko nodara aprūpes maiņa; attiecības, kas ilgst visu mūžu (t.sk. saistībā ar bērna bioloģisko ģimeni); adopcija, aizbildnība, audžuģimene kā alternatīvi risinājumi; pastāvīguma plānošana, ievietojot bērnu citas kultūras ģimenē, bērna sagatavošana adopcijai (atbildēšana uz jautājumiem); jauniešu patstāvīgas dzīves uzsākšana; stratēģijas, kas palīdz veidot pozitīvu identitāti (pārmaiņu gadījumos).

8. diena. Pārmaiņu plānošana. Kas notiek ģimenē, kad tajā tiek ievietots bērns (praktiski aplūkosim, kas sagaidāms pirmajās stundās, dienās, nedēļās pēc bērna uzņemšanas); kā jaunā bērna uzņemšana ietekmē ģimenē jau esošos bērnus; tiek aplūkoti dažādi riski un kā ar tiem strādāt.

9. diena. Informēta lēmuma pieņemšana Noslēgums un mācību izvērtējums.

Inga Ahte

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
palīdzība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com