Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ventspilī pārrunā projekta «Kurzeme visiem» aktualitātes 30.01.2020. plkst. 11.09

22. janvārī uz tikšanos Ventspilī pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta «Kurzeme visiem» partneri – pašvaldību, valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» un bērnu sociālās aprūpes centra «Selga» pārstāvji, lai pārrunātu projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar Ventspils pilsētas pieredzi sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Tikšanās laikā arī projekta partneri dalījās līdzšinējā pieredzē par infrastruktūras izveides gaitu atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai savās pašvaldībās.


Sveču diena nāk! 29.01.2020. plkst. 17.10

Gaidot Sveču dienu, Kolkas lībiešu grupa ir izveidojusi sava krājuma izstādi, kurā apskatāmi gaismas nesēji no skalu gaismas līdz elektrībai. Izstāde apskatāma Kolkas Lībiešu saieta namā no 30. janvāra līdz 14. februārim.


Konsultācijas par teritorijas plānošanu un zemes izmantošanu 29.01.2020. plkst. 11.41

4. februārī no plkst. 10.00 Kolkas pagasta pārvaldē, «Brigās», Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma sniegs konsultācijas teritorijas plānošanas un zemes izmantošanas jautājumos.


Kolkā filma «Pilsēta pie upes» 29.01.2020. plkst. 09.55

8. februārī plkst.17.00 Kolkas Tautas namā jaunā Viestura Kairiša spēlfilma «Pilsēta pie upes».

Biļetes cena —  3 €.


Mobilais mamogrāfs Dundagā 27.01.2020. plkst. 10.17

21. februārī  Dundagā pie Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies «Veselības centrs 4» mobilais mamogrāfs. 


Gājēju tilts uz Kalna dārzu ir uzbūvēts! 27.01.2020. plkst. 08.55

Aicinām visus 1. februārī plkst. 12.00 uz svētkiem — kopā jautri un atraktīvi atklāt tiltu uz Kalna dārzu jeb saliņu.


Atjaunots darbā Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 23.01.2020. plkst. 16.33

Talsos 2020. gada 22. janvārī Kurzemes rajona tiesa izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu prasītāja prasībā pret Dundagas novada pašvaldību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba algas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

Tiesa daļēji apmierināja prasītāja prasību, atzīstot par spēkā neesošu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 2019. gada 12. augusta Darba līguma uzteikumu  Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam, ka arī uzliekot par pienākumu nekavējoties atjaunot viņu iepriekšējā darbā.

Tika nolemts piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu prasītājam vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku  no 2019. gada 23. augusta līdz  2020. gada 22. janvārim 6803,70 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus.

Noteica, ka spriedums daļā par atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu 2000 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus, izpildāms nekavējoties.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu prasītājam morālā kaitējuma kompensāciju 1500 EUR, bet pārējā daļā 8500 EUR prasību noraidīt.

Uzlika par pienākumu Dundagas novada pašvaldībai publicēt atvainošanos prasītajam par morālā kaitējuma nodarīšanu, atvainošanos publicējot interneta portālā www.dundaga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij valsts nodevu 628,06 EUR.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 1,51 EUR.

Noraidīja prasību daļā par Dundagas novada domes 2019. gada 9. augusta lēmuma Nr.189 atzīšanu par spēkā neesošu.

Kvītis par tiesas izdevumu samaksu jāiesniedz Kurzemes rajona tiesā.

Dundagas novada pašvaldība informē, ka sprieduma daļu, kas izpildāma nekavējoši par prasītāja atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu 2000 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus, pašvaldība izpildīja 2020. gada 23. janvārī. Pārējā daļā sprieduma labprātīgai izpildei ir noteikts termiņš — desmit dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Dundagas novada pašvaldība spriedumu var pārsūdzēt divdesmit dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas, Kurzemes apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Kurzemes rajona tiesā (Talsos).

 

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere


Dundagas novads tūrisma izstādē «Balttour 2020» 22.01.2020. plkst. 11.28

Jau ceturto gadu Baltijā vērienīgākajā tūrisma izstādē Balttour Dundagas novads piedalās ar savu stendu. Izstāde notiks trīs dienas, no 31. janvāra līdz 2. februārim, Rīgā, Ķīpsalā.


Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020 21.01.2020. plkst. 01.40

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina uzņēmējus pieteikties Kurzemes reģiona lielākajam uzņēmējdarbības pasākumam «Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020», kas notiks nākamā gada 3. un 4. aprīlī Ventspilī Olimpiskajā centrā «Ventspils».


Domes sēde 20.01.2020. plkst. 17.55

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina domes sēdi nr. 2 2020. gada 23. janvārī plkst.10.00.


Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārta lauku attīstībai 17.01.2020. plkst. 14.25

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātēs 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».


Uzsāk vērtēt Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresu 17.01.2020. plkst. 11.17

15. janvārī uz tikšanos Kuldīgā pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona  deinstitucionalizācijas vadības grupa. Tās dalībnieki — Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas, Kurzemes pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji  — pārrunāja projektā «Kurzeme visiem» paveiktās un plānotās aktivitātes, kā arī pieņēma lēmumu par dinsticionalicācijas plāna ieviešanas progresa izvērtēšanu.


1 ... 63 64 65 ... 337