Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atjaunots darbā Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 23.01.2020. plkst. 16.33

Talsos 2020. gada 22. janvārī Kurzemes rajona tiesa izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu prasītāja prasībā pret Dundagas novada pašvaldību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba algas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

Tiesa daļēji apmierināja prasītāja prasību, atzīstot par spēkā neesošu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 2019. gada 12. augusta Darba līguma uzteikumu  Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam, ka arī uzliekot par pienākumu nekavējoties atjaunot viņu iepriekšējā darbā.

Tika nolemts piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu prasītājam vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku  no 2019. gada 23. augusta līdz  2020. gada 22. janvārim 6803,70 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus.

Noteica, ka spriedums daļā par atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu 2000 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus, izpildāms nekavējoties.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu prasītājam morālā kaitējuma kompensāciju 1500 EUR, bet pārējā daļā 8500 EUR prasību noraidīt.

Uzlika par pienākumu Dundagas novada pašvaldībai publicēt atvainošanos prasītajam par morālā kaitējuma nodarīšanu, atvainošanos publicējot interneta portālā www.dundaga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij valsts nodevu 628,06 EUR.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 1,51 EUR.

Noraidīja prasību daļā par Dundagas novada domes 2019. gada 9. augusta lēmuma Nr.189 atzīšanu par spēkā neesošu.

Kvītis par tiesas izdevumu samaksu jāiesniedz Kurzemes rajona tiesā.

Dundagas novada pašvaldība informē, ka sprieduma daļu, kas izpildāma nekavējoši par prasītāja atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu 2000 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus, pašvaldība izpildīja 2020. gada 23. janvārī. Pārējā daļā sprieduma labprātīgai izpildei ir noteikts termiņš — desmit dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Dundagas novada pašvaldība spriedumu var pārsūdzēt divdesmit dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas, Kurzemes apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Kurzemes rajona tiesā (Talsos).

 

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere


Dundagas novads tūrisma izstādē «Balttour 2020» 22.01.2020. plkst. 11.28

Jau ceturto gadu Baltijā vērienīgākajā tūrisma izstādē Balttour Dundagas novads piedalās ar savu stendu. Izstāde notiks trīs dienas, no 31. janvāra līdz 2. februārim, Rīgā, Ķīpsalā.


Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020 21.01.2020. plkst. 01.40

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina uzņēmējus pieteikties Kurzemes reģiona lielākajam uzņēmējdarbības pasākumam «Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020», kas notiks nākamā gada 3. un 4. aprīlī Ventspilī Olimpiskajā centrā «Ventspils».


Domes sēde 20.01.2020. plkst. 17.55

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina domes sēdi nr. 2 2020. gada 23. janvārī plkst.10.00.


Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārta lauku attīstībai 17.01.2020. plkst. 14.25

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātēs 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».


Uzsāk vērtēt Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresu 17.01.2020. plkst. 11.17

15. janvārī uz tikšanos Kuldīgā pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona  deinstitucionalizācijas vadības grupa. Tās dalībnieki — Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas, Kurzemes pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji  — pārrunāja projektā «Kurzeme visiem» paveiktās un plānotās aktivitātes, kā arī pieņēma lēmumu par dinsticionalicācijas plāna ieviešanas progresa izvērtēšanu.


Aptauja par multifunkcionālo velotrasi Dundagā 17.01.2020. plkst. 10.50

Dundagas novada pašvaldība rīko aptauju, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli par multifunkcionālas velo trases ar asfalta segumu projekta risinājumiem, kuri plānoti iesniegšanai ELFLA LEADER Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».


Izrāde «Pavisam parasts vakars» 14.01.2020. plkst. 15.25

25. janvārī plkst. 16.00 Kolkas Tautas namā Krišjāņa Valdemāra Talsu teātra izrāde «Pavisam parasts vakars».


2020. gada janvāra «Dundadznieks» 14.01.2020. plkst. 15.08

Ir iznācis novada pašvaldības informatīvā izdevuma «Dundadznieks» 2020. gada janvāra numurs.

Gaidiet drīzumā to pastkastītēs vai lasiet tiešsaistē!


Deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem 14.01.2020. plkst. 14.29

Cienījamie iedzīvotāji!

Tikšanos ar Dundagas novada domes deputātiem un pašvaldībā strādājošiem dažādu nozaru speciālistiem, lai apspriestu pašvaldības darba aktualitātes, rīkosim pēc 2020. gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas.

Lai šī tikšanās būtu saistoša, produktīva un konstruktīva visām iesaistītajām pusēm un nodrošinātu precīzas un izsmeļošas atbildes, lūdzam jums interesējušos jautājumus iesūtīt uz e-pastu zinas@dundaga.lv vai rakstiski iesniegt Dundagas novada pašvaldības kancelejā līdz 24. februārim.

Ar cieņu
Linda Pavlovska-Dišlere,
Dundagas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā 14.01.2020. plkst. 13.10

Mājas kafejnīcu dienas notiks 2020. gada 6. un 7. jūnijā reizē ar Slīteres Ceļotāju dienām Lībiešu krastā (no Ģipkas līdz Ovišiem) un Dundagas novadā. Pērn aizvadījām pirmos šāda veida svētkus, kas bija plaši apmeklēti un prieku sagādāja gan dalībniekiem, gan viesiem, kas labprāt devās iepazīt mūsu puses mājas virtuvju ēdienus.

Šogad turpināsim tradīciju un atvērsim savas mājas, sētas, uzņēmumus, objektus viesiem uz vienu vai divām dienām. Šī ir lieliska iespēja veidot dārza svētkus sev un ģimenei, vienlaicīgi izmēģinot, kā tas būtu, ja būtu pašiem sava kafejnīca, kur piedāvāt savus īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, demonstrēt amata prasmes u.tml., tādējādi reklamējot savu produkciju, izmēģinot tās pievilcību. Nav būtiski, vai jau tagad piedāvājat savu produkciju ceļotājiem un vietējiem iedzīvotājiem, vai darīsiet to pirmo reizi. Galvenais ir vēlme līdzdarboties un uzmeistarot ko gardu svētku apmeklētājiem.

Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties, līdz svētku norisei tiks organizētas vairākas apmācības. Pirmā tikšanās būs 28. janvārī plkst. 11.00 Kolkas Lībiešu saieta namā.

 


Parakstu vākšanas norise un darba laiki Dundagas novadā 13.01.2020. plkst. 14.07

Novada teritorijā no 16. janvāra līdz 14. februārim noteiktas šāda parakstu vākšanas vieta – Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā.

Darba laiks parakstu vākšanai tautas nobalsošanai

Pirmdien no plkst.  15.00 līdz 19.00.

Otrdien no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Trešdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Ceturtdien no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Piektdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Sestdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Svētdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.


1 ... 4 5 6 ... 279