Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet... 20.11.2013. plkst. 11.01

Lāčplēša dienā un valsts svētkos, Mārtiņdienā un Lībiešu karoga svētkos, apaļā galda diskusijā un nakts trasītē, un vēl pārdomas pirms Mūžības svētdienas... Tik daudzveidīgi notikumi novadā un tātad arī avīzē.


Aicinām nūjot 20.11.2013. plkst. 10.41

Nūjošana pirmdienās un ceturtdienās. Sākums plkst. 15.30 pie tautas nama.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Steķi» 14.11.2013. plkst. 08.17

Ar Dundagas novada Domes 24.10.2013. sēdes lēmumu Nr.244 «Par detālplānojuma «Steķi» apstiprināšanu» Dundagas novada Kolkas pagasta nekustamā īpašuma «Steķi» ar kadastra Nr. 8862 002 0250 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88620020105 ir apstiprināts detālplānojums.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un pašvaldības interneta vietnē sadaļā plānošanas dokumenti.


Kolciniece Ilze Soja koncertprogrammā «Manas tautas dziesmas» 13.11.2013. plkst. 14.41

No 8. XI pie «Latvijas Radio 2» klausītājiem ir devusies jaunā koncertprogramma «Manas tautas dziesmas», kas ir kā dāvana Latvijas valstij 95 gadu jubilejā. Kopā ar populārajiem dziedātājiem katrā koncertā uzstājas arī kāds no klausītājiem, kas šo iespēju ieguvis sīvā konkurencē. 15. XI koncertā Tukumā uzstāsies kolciniece Ilze Soja ar dziesmu «Dziedāj’ tautu tīrumā».

Koncertprogrammas repertuāru veidojuši vairāk nekā pustūkstotis «Latvijas Radio 2» klausītāju un «Latvijas Avīzes» lasītāju, kas septembrī balsoja internetā un aizpildīja anketas, atzīmējot trīs visskaistākās latviešu tautas dziesmas. Noskaidrots populārāko tautas dziesmu piecinieks: «Pie Dieviņa gari galdi», «Bēdu manu, lielu bēdu», «Pūt, vējiņi!», «Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s» un «Nāk rudentiņ(i)s».


Vīrietis senajās fotogrāfijās 13.11.2013. plkst. 09.24

Līdz 26. XI bibliotēkā skatāma grāmatu kolekcijas izstāde un ceļojošā izstāde «Vīrieša skats: vīrietis senajās fotogrāfijās».

Foto ekspozīcija piedāvā aplūkot vīrieša attiecības gan ar sievietēm un bērniem, gan tehniskām lietām. Tāpat fotogrāfijas rāda vīrieti darbā un atpūtā, kā arī iepazīstina ar to laiku profesiju un vaļasprieku izvēli. Savukārt citas apliecina, cik liela nozīme vīrieša dzīvē ir stilam, draudzībai un labai kompānijai.


Lāčplēša dienā 12.11.2013. plkst. 10.27

11. XI mūsu novadā svinēja Lāčplēša dienu.

Pievakarē Dundagā lāpu gājiens vijās no «Lielās skolas» garām «Krokodilam» uz laukumu starp pili un luterāņu baznīcu. Gājienu ievadīja valsts policijas auto ar ieslēgtām sirēnugunīm.

Kolkā gājiens ierasti sākās no «Delfīnu» pieturas un izlīkumoja cauri Kolkai, uz brīdi piestājot pie pamatskolas un tad turpinoties līdz tautas namam. Soļot bija viegli, jo takti braši sita Viestura Rēriha orķestra bundzinieki, paziņojot par šo notikumu visam ciemam.

Līvu tautas namā Lāčplēša dienu svinēja, vispirms atminoties tās vēsturisko pusi, kā arī baudot nacionālo kino — mākslas filmu «Sapņu komanda 1935».


Kuldīgas «Rāte» Dundagā 12.11.2013. plkst. 10.26

9. XI Dundagas luterāņu baznīcā labdarības koncertu mācītājmuižas neatliekamo darbu veikšanai sniedza Kuldīgas kamerkoris «Rāte».

Koris dibināts 1990. gada oktobrī, un, kā ievadā pastāstīja kora diriģents Andis Groza, savu dzimšanas dienu tas parasti svin, koncertējot kādā Kurzemes dievnamā.

Pēc dziedāšanas vēsajā dievnamā ciemiņus gaidīja sasildoša skābu kāpostu zupa, ko draudzes meitenes jau aizlaikus bija uzvārījušas lielā katlā uz ugunskura baznīcas dārzā.

Paldies pasākuma rīkotājiem Alandai Pūliņai, Ancei Freibergai un citiem dūšīgajiem palīgiem! Un visiem atbalstītājiem, kas kopā bija saziedojuši teju 100 latu.


Sociālais dienests informē 11.11.2013. plkst. 08.30

Dundagas novadā deklarētās politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki ar šā gada 12. XI var saņemt vienreizēju divdesmit latu svētku pabalstu.

Dundagas pagasta politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki pabalstu var saņemt pašvaldības kasē Pils ielā 5, Dundagā pirmdienā, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Kolkas pagasta politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki pabalstu var saņemt Kolkas pagasta pārvaldes kasē «Brigās», Kolkā, pirmdienās, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00.


Valsts svētkos 08.11.2013. plkst. 09.17

17. XI Dundagas pilī plkst. 18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienas pasākums.

Koncertā piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktrise Indra Burkovska, mūziķi Rasa Sapiete (čells) un Gints Sapietis (vijole) , Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi un Kultūras pils amatiermākslas kolektīvi .

16. XI Kolkas tautas namā plkst. 19.00 svētku sarīkojums par godu Latvijas 95. dzimšanas dienai «Te ir mana Dzimtene».

Koncertā piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa un Kolkas pašdarbības kolektīvi.


Mārtiņdiena Mazirbē 08.11.2013. plkst. 09.16

7. XI pievakarē Mazirbes internātpamatskolā uzņēmīgās Veronikas Milleres vadībā norisinājās Mārtiņdienai veltīts pasākums lībiskās noskaņās.

Iesākumā visi dalībnieki uzzināja par svētku paražu vēsturiskajiem simboliem, kurus klātesošie veiksmīgi interpretēja praktiski, saklājot Mārtiņdienas tradicionālo mielasta galdu.

Turpmākajā vakara gaitā skolēnus iesaistīja radošajās darbnīcās.


Pieminot mūžībā aizgājušos 07.11.2013. plkst. 17.05

Mūžības svētdienā, 24. XI, dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu plkst. 11.00 Dundagas luterāņu baznīcā un Mazirbes luterāņu baznīcā, plkst. 14.00 — Kolkas luterāņu baznīcā. Dundagas luterāņu dievnamā pirms dievkalpojuma varēs iedegt svecītes, lai pieminētu savus mūžībā aizgājušos tuviniekus. Svecītes jau būs sagādātas. Mazirbes kapos 24. XI pievakarē svecīšu vakars, Kolkas luterāņu kapos — plkst. 16.00 svētbrīdis. 24. XI plkst. 11.00 dievkalpojums Dundagas baptistu dievnamā.


2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet... 06.11.2013. plkst. 10.09

Leģendu nakts pilī, vētra novadā, Sociālā dienesta piesātinātā ikdiena, čehu draudzības piedāvājums, Kolkas pamatskolas piedzīvotais «Comenius» projektā Itālijā...


1 ... 353 354 355 ... 358