Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 20.11.2014. plkst. 15.27

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā  Dundagas bibliotēkā 26. XI plkst. 10.35 viesosies Latvijas Universitātes Somugru studiju bakalaura studiju programmas 4. kursa studenti un stāstīs par Tūves Jānsones daiļradi.

Tūve Jānsone (09.08.1914. – 27.06.2001.) ir Somijas zviedru rakstniece, māksliniece, un šogad viņai apritētu 100 gadi. Mēs viņu vislabāk pazīstam kā grāmatu par trollīšiem Muminiem autori.

«Kā trolli piemin, tā trollis ir klāt …» — tā vēsta kāds 1678. gadā datēts zviedru sakāmvārds. Mums, latviešiem, savukārt ir teiciens: «Kā velnu piemin, tā velns ir klāt …»

Lasīsim, iepazīsim un domāsim, kas mums Ziemeļvalstīs ir kopīgs un atšķirīgs! Lai interesanti grāmatu lasījumi un sarunas par izlasīto un uzzināto!


Veselīga dzīvesveida pasākums Kolkā 20.11.2014. plkst. 13.56

Kolkas pamatskola kopā ar biedrību «Latvijas veselības misija», Ingrīdas Liepas ģimenes ārstes praksi un Ingas Pinkenas zobārstniecības praksi, un Stradiņa Universitātes uztura specialitātes 4. kursa studenti Alisi Beresineviču sestdien, 22. XI, plkst. 9.00 aicina piedalīties pasākumā «Veselīgs dzīvesveids».

Ikviens varēs noskaidrot savas veselības rādītājus, apmeklējot 10 pieturas: «Uzturs», «Ūdens», «Kustība», «Saules gaisma», «Atpūta», «Uztura piramīda», «Uzticība», «Holesterīns» (tukšā dūšā), «Gaiss» un «Atkarības».

Plkst. 12.00 kopā ar Ansi Rodertu mācīsimies nūjot. Ņemiet līdzi savas nūjas! Ja neesi nūjojis, būs iespēja mācīties to darīt!


Valsts svētkos Kolkā 20.11.2014. plkst. 11.26

16. XI tautas namā svinēja valsts un Lībiešu karoga svētkus un godināja šīs puses labākos ļaudis.

Atzinības rakstus saņēma Dženeta Marinska, Jānis Mednis, biedrība «Kolkas makšķernieku klubs» un valdes priekšsēdētājs Oskars Sproģis, SIA «Līcis-93» un vadītāja Regīna Rūmniece. Pateicības rakstus saņēma Jānis Dambītis, Antoņina Kurme, Inga Pinkena, Ilze Bordjuga, Gunta Upnere, Aisma Brande, Viesturs Rērihs, Dzintra Tauniņa, biedrība «Domesnes» un valdes priekšsēdētājs Mareks Ieviņš, biedrība «Randalist» un valdes priekšsēdētāja Veronika Millere, biedrība «Kolkas sporta klubs» un valdes priekšsēdētājs Mārcis Māgurs, biedrība «Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma radošās darbības centrs «Zītars»» un vadītāja Aija Tarlapa.

Ar lielisku koncertu visus iepriecināja Ingus Ulmanis, Aigars Voitišķis un Haralds Stenclavs.


Līvõd plagā pivši 20.11.2014. plkst. 10.52

16. XI Mazirbē lībieši un viņu draugi svinēja savus svētkus.

Lībiešiem viena no svarīgākajām dienām ir 18. XI, jo pirms vairāk nekā 90 gadiem mastā pacelts līvu karogs. Šogad Līvu karoga svētku laikā tika atklāta etnogrāfiskā istaba, kura ir kā liecība par lībiešu senčiem un viņu darbiem.

Talsu Televīzijas sižets.


2014. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet... 20.11.2014. plkst. 10.33

Svētku zīmē paiet novembris, un tas jaušams arī šajā, gada priekšpēdējā laikrakstā. Bet cik tad tālu līdz nākamajiem svētkiem!

No 21. XI vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos. Vai abonējiet to pastā! Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.


Kolkā Stendes vīru vokālā ansambļa koncerts 20.11.2014. plkst. 10.11

29. XI plkst. 16.00. Kolkas tautas namā uz pirmās Adventes koncertu aicina Stendes vīru vokālais ansamblis. Vadītājs Armands Ulmanis.


Neatlieciet skaitītāju verificēšanu uz pēdējo brīdi! 19.11.2014. plkst. 12.39

Ministru kabineta 09.01.2007. noteikumi nr. 40 «Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu» paredz reizi 4 gados verificēt ūdens patēriņa skaitītājus.

Pēc termiņa beigām skaitītājus izslēgs no aprēķinu reģistra un ūdens patēriņu aprēķinās bez skaitītāju rādījumiem, ņemot vērā ūdens patēriņa starpību pēc skaitītāja mājas ievadā vai pēc līguma nosacījumiem par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.

SIA «Ziemeļkurzeme»,
Tālr.63242430

 


Noklīdušas aitas 19.11.2014. plkst. 11.39

Noklīdušas apmēram 20 aitas, var būt ar jēriem. Aptuvenais orientieris: Dundaga – Neveja – Vīdale. Tel. 29459885, 26328398. Atlīdzība garantēta.


Dievišķā liturģija Kolkas pareizticīgo baznīcā 19.11.2014. plkst. 10.00

30. XI plkst. 10.00 Kolkas pareizticīgo baznīcā notiks dievišķā liturģija latviešu valodā.

Kalpos virspriesteris Vadims Demčenko no Ventspils.

Tālrunis uzziņai 22070152.


Atcelta filma «4. maija republika» 14.11.2014. plkst. 08.21

Filma atcelta!

14. XI plkst. 17.00 Dundagas pilī izrādīs filmu «4. maija republika».

Antras Cilinskas režija, Jāņa Dombura scenārijs.


Atvadu vārdi Kārlim Čoderam 13.11.2014. plkst. 16.00

19.12.1930.–11.11.2014.

Cilvēka mūžs ir vērtība tuviniekiem, draugiem, sabiedrībai. Mūžībā aizgājis Kārlis Čoders — izcils Skolotājs, kurš iezīmējis veselu laikmetu Dundagas vidusskolas vēsturē.

Atvadīšanās no Kārļa Čodera 14. XI plkst. 14.00 Anstrupes kapličā.


Domes ārkārtas sēde nr. 17 13.11.2014. plkst. 13.30

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 13. XI plkst. 15.30 ārkārtas domes  sēdi nr. 17 un nosaka tās darba kārtību:

1. Par grozījumiem saistošajos notiekumos «Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem».


1 ... 302 303 304 ... 346