Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izmaiņas atkritumu izvešanā 03.02.2014. plkst. 09.11

Sākot ar 20. II, Dundagas novadā atkritumus plāno izvest ceturtdienās. Uzņēmums atvainojas, ka tehnisku iemelsu dēļ kavē Dundagas apkaimes atkritumu izvešanu. Ceturtdien, 6. II paņems visu neizvesto daudzumu.

Individuālo līgumu slēdzēji informāciju par atkritumu izvešanas grafiku no SIA «Eco Baltia» saņems 17. II.


Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskā apspriešana 31.01.2014. plkst. 15.07

Saskaņā ar novada domes 19.12.2013. sēdes lēmumu nr. 319 (sēdes protokols nr. 24, 15. §) no 27.01.2014. līdz 23.02.2014. publiskajai apspriešanai ir nodota Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozījumu 1. redakcija.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.02.2014. plkst. 18.00 Dundagā, Pils ielā 14, mazajā zālē.


Ledus diskotēka Dundagā 31.01.2014. plkst. 14.09

13. II pulksten 17.00 hokeja laukumā pie Dundagas vidusskolas ledus diskotēka.

Par karstu tēju un mūziku ir padomāts, bet labais noskaņojums katram pašam ir jāņem līdzi!


Kolkas skolas Popiela 29.01.2014. 30.01.2014. plkst. 16.58

29. I Kolkas tautas namā notika Kolkas pamatskolas audzēkņu «Popiela».

Pasākuma fotogrāfijas skatiet www.kolka.lv.


Dundadznieču panākumi vijoļspēles konkursā 29.01.2014. plkst. 14.15

Dundagas Mākslas un mūzikas skolā noslēgusies Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas «Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle» valsts konkursa I kārta.

Rezultāti: 1. vieta — Annijai Paulai Heibergai, 2. vieta — Kristīnei Rallei, 3. vieta — Megijai Līgai Majevskai. Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos- Daniēlai Dambergai, Kristai Kučerei, Kristai Sudmalei un Maijai Freimutei.

Dalībai valsts konkursa II kārtai, kas 19. II notiks Ventspilī,  izvirzīta Annija Paula Heiberga. Audzēknes konkursam gatavo skolotāja Ieva Hermane, koncertmeistare Dace Šmite.


Godinot barikāžu dalībniekus 27.01.2014. plkst. 17.13

24. I vakarā Dundagas pils pagalmā notika pasākums «Domā par Latviju. Piemini barikādes».

Tajā barikāžu dalībnieki iededza piemiņas ugunskuru, sasildījās, dzerot karstu tēju, dalījās atmiņās un noskatījās Askolda Saulīša dokumentālo filmu «Atmodas antaloģija». Vairāki vīri saņēma arī Barikāžu piemiņas zīmes.

Vairāk par pasākumu lasiet nākamajā «Dundadzniekā»!


Atbalsta pasākumi jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā 27.01.2014. plkst. 09.27

2013. gada 4. ceturksnī projektā «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā» notikušas 4 mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem, rīkotas darba un sadzīves prasmju nodarbības Dundagas bērnu dienas centrā «Mājas», Kolkas pamatskolā un Talsu pamatskolā. Dundagas vidusskolā, Mazirbes internātpamatskolā, Kolkas pamatskolā un Talsu pamatskolā pēc Martemeo metodes veikta mērķa grupas skolēnu padziļinātā psiholoģiskā izpēte, bet Talsu pamatskolas skolēniem notikušas karjeras konsultācijas nodarbības.


«Dundadznieku kauss 2014» 24.01.2014. plkst. 13.24

Volejbola turnīrs, kas katru gadu februāra vidū noris Dundagas vidusskolas sporta zālē, ir pavisam tuvu. 15. II plkst. 10.00 tiks atklāts «Dundadznieku kauss 2014», kur spēkiem mērosies Dundagas volejbola entuziasti.


Sacensības zolītē 24.01.2014. plkst. 12.09

1.  II plkst. 11.00 Kolkas Tautas nama mazajā zālē un 7., 14. II plkst 19.00 Dundagas pils Mazajā zālē notiks sacensības zolītē.


Novusa turnīra 1. posma rezultāti 24.01.2014. plkst. 12.02

Ir aizvadīts novusa individuālo spēļu pirmais posms un noskaidroti uzvarētāji: 1. vietā — Aldis Tindenovskis, 2. vietā — Aivis Kalniņš, 3. vietā — Mairis Kehers!


«Domā par Latviju. Piemini barikādes» 22.01.2014. plkst. 00.00

Lai godinātu barikāžu dalībniekus un atcerētos 1991. gada janvāra notikumus, Dundagas pils pagalmā 24. I plkst. 17.30 pasākumā «Domā par Latviju. Piemini barikādes» iedegs barikāžu piemiņas ugunskuru, pasniegs barikāžu piemiņas medaļas un pilī demonstrēs A. Saulīša dokumentālo filmu «Atmodas antaloģija».


2014. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet... 21.01.2014. plkst. 15.42

Jauna estrāde, jauns jauniešu centrs, jauni bērni — kā jau jaunā gadā pieklājas.

  • Lai astoņi ciemi sadodas rokās! «Strādāsim kopā» un «Kopsolis» deputāti Mazirbē, Lībiešu tautas namā, tiekas ar Kolkas pagasta iedzīvotājiem.
  • Uzslavas stārķim. Pērn novadā piedzimuši 39 bērni.
  • ... kā arī pa vienam anglim, austrietim, evenam, gruzīnam, moldāvam, mordvietim un zviedram. Mūsu novads caur tautību prizmu.
  • Velotakas, sklandrauši, izstādes, putnu vērošanas tornis... Tūrisma pieturzīmes.
  • Diriģents līdzēja izraudzīties īsto vietu. Pils parkā uzbūvēta jauna estrāde.
  • Jaunieši beidzot pie vietas.  Dundagas tautas namā atvērts centrs novada jauniešiem, kā arī visiem citiem brīvā laika pavadīšanas cienītājiem.
  • ... ja nogriež degunu nost, tad gan ir bēdīgi ... Grafiķa darba priekšrocības un īpatnības.
  • Siltumnīcā izaudzēta māja. «Vecmājas» — viena no pirmajām enorgotaupīgajām jeb pasīvajām mājām Latvijā.
  • Domā par Latviju! Atcerēsimies Barikāžu laiku!

1 ... 270 271 272 ... 280