Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Jaunajā mācību gadā 08.09.2015. plkst. 11.42

Visās novada izglītības iestādēs sācies mācību gads, kas nozīmē, ka gandrīz katra novadā dzīvojošā ģimene, 555 bērni un jaunieši un gandrīz 110 pedagogu, uzsākuši nozīmīgu un atbildīgu darbības posmu.


Projektu jaunumi 08.09.2015. plkst. 09.32

Sākas pieteikšanās pasākumam «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības».

Izsludināts projektu konkurss Ziemeļvalstu — Baltijas valstu mobilitātes programmā «Kultūra».

Alumniportal Deutschland aicina pieteikties stipendijām un atbalsta programmām.

Līdz 25. IX Valsts Kultūrkapitāla fonds pieņem pieteikumus kultūras projektu konkursos.


Dzejas diena Kolkā 08.09.2015. plkst. 08.15

11. IX plkst. 17.00 Kolkas tautas namā Dzejas diena «Rainim un Aspazijai — 150».


Parādi savu spēku! 04.09.2015. plkst. 11.10

2012. gadā Latvijas vingrotāju biedrībai radās ideja, ka aicinot iedzīvotājus apliecināt savu spēku pievelkoties pie stieņa, varētu pamudināt Latvijas iedzīvotājus ikdienā domāt par veselīgu un aktīvu dzīves veidu. Projektu īstenojot, VAS «Latvijas dzelzceļš» sadarbībā ar «Latvijas ielu vingrotāju biedrību» jau ceturto gadu Spēka dienā pulcēs tūkstošiem cilvēku, kuri Eiropas Sporta nedēļā 12. IX astoņdesmit Spēka punktos visā Latvijā centīsies pievilkties pie stieņa, lai parādītu savu spēku.


Kolkas pludmalē peldēties atļauts 04.09.2015. plkst. 09.15

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa 31. VIII Kolkas pludmalē pie tautas nama, mikrobioloģiski izmeklējot paņemto ūdens paraugu, kā arī vizuāli pārbaudot peldūdens kvalitāti, secinājusi, ka tā atbilst 06.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem nr. 608 «Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai» un tās bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti — «Peldēties atļauts».


Sākās jaunais mācību gads 02.09.2015. plkst. 20.51

Daļēji ar lietus rakstītu scenāriju sākās jaunais mācību gads Dundagas novadā.

«Ko tas nozīmē, ka mācību gada sākumā līst lietus?» man ienākot vidusskolā, jautāja domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, un es atbildēju: «To, ka mācību gada noslēgumā spīdēs saule!»


Aizlūgums Kolkas pareizticīgo kapos 02.09.2015. plkst. 08.49

6. IX plkst. 15.00 aizlūgums Kolkas pareizticīgo kapos. Kalpos virspriesteris Vadims Demčenko (tālrunis uzziņām 22070152).


Mīlestība ir uguns smalkajā pasaulē 01.09.2015. plkst. 09.37

Šādus vārdus sacīja māksliniece Rita Lele 29. VIII augusta pievakarē liedagā pie Kolkas tautas nama, kad skrējiens «Sirdspuksti jūrai» jau bija beidzies, bet uguns skulptūras vēl nebija iedegušās. «Senās uguns nakts», ko mūsu novadā svinēja ceturto reizi, pulcēja ap 60 skrējēju un vairākus simtus atbalstītāju un līdzjutēju Kolkas ciemā. Ar katru gadu šo pasākumu apmeklē arvien vairāk ļaužu, jo laikam jau tas uzrunā sirdi un dvēseli, savukārt   jūra emocijas pastiprina un rada īpašu noskaņu.


Informācija zvejniekiem 31.08.2015. plkst. 08.49

Ventspils reģionālās vides pārvaldes Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori Kolkā būs 1. IX plkst. 10.00.

Zvejas žurnāli inspektoriem jānodod līdz nākamā mēneša 6.datumam Ventspilī, Gaismas ielā 3, LV-3601.


Stafetes skrējiena «Sirdspuksti jūrai» dalībnieku skrējiena kārtība 28.08.2015. plkst. 14.40

1. Stafetes skrējiens sāksies pie Dundagas novada robežas zīmes ceļa posmā Talsi–Dundaga.
Skrējiena sākums plkst. 15.00. Pulcēšanās izbraukšanai uz starta vietu plkst. 14.45 laukumā pie Dundagas pils.
2. Stafetes posma Dundaga—Neveja—Mazirbe dalībnieki pulcējas laukumā pie Dundagas pils plkst. 16.00.
3. Stafetes posma Mazirbe–Kolka dalībnieki pulcējas pie Mazirbes ap plkst.18.45.
4. Plkst. 20.45. visi skrējēji aicināti sapulcēties Kolkasragā skrējienam gar jūras krastu uz pasākuma vietu jūrmalā pie Kolkas tautas nama.
Neskaidrību gadījumā zvanīt Smaidai pa tālruni 22021270.

Muzejs aicina darbā 26.08.2015. plkst. 16.54

Kubalu skola-muzejs aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomās.


Absolventu aicinājums 25.08.2015. plkst. 10.11

2010. gada Dundagas vidusskolas salidojumā izskanēja absolventu aicinājums ar ziedojumiem atbalstīt Dundagas vidusskolas ieceres un projektus. 2015./2016. mācību gada prioritāte ir skolas muzeja izveide un aktu zāles un skatuves aprīkojuma iegāde.


1 ... 264 265 266 ... 340