Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Valsts proklamēšanas gadadienas pasākums 12.11.2014. plkst. 12.23

17. XI plkst. 18.00 Dundagas pilī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums.
Pasākumā godināsim mūsu labākos darba darītājus.

Plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa «Tālbraucēji». Ieeja 2 €.

Kolkas pagasta apbalvojamie Atzinības rakstu un Pateicības rakstu saņems 16. novembrī plkst. 18.00 Kolkas tautas namā Latvijas valsts dzimšanas dienas un Līvu karoga svētku pasākumā.


Apvienotā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēde Dundagā 12.11.2014. plkst. 10.00

21. XI Dundagā notiks apvienotā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēde.

Sapulces mērķis ir vienoties par ciešāku pašvaldību un valsts institūciju sadarbību Piekrastes attīstībai, sagatavojot un īstenojot uz piekrasti specifiski attiecināmās Eiropas Savienības 2014.–2020. fondu aktivitātes, izstrādājot Piekrastes publiskās infrastruktūras tematisko plānojumu, kā arī pārņemot publiskos ūdeņus vai pludmali pašvaldības valdījumā.

Sapulcē piedalīsies LPPA, Latvijas Pašvaldību savienības, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Zemkopības ministrijas pārstāvji.


Uzsākta Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana 12.11.2014. plkst. 08.37

Dundagas novada pašvaldība ar 10. XI ir uzsākusi īstenot Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozījumus.

Dundagas novada dome teritorijas plānojuma grozījumus apstiprināja un saistošos noteikumus izdeva 2014. gada 28. VIII domes sēdē, tomēr to īstenošana saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikto datumu ir uzsākta tikai tagad.


Līvu karoga svētki Mazirbē 12.11.2014. plkst. 08.22

16. XI Mazirbē notiks Līvu karoga svētki.

Plkst. 11.00 baznīcā dievkalpojums. Plkst. 13.00 tautas namā paredzēts atvērt etnogrāfisko istabu. Stāstījums par priekšmetu lietojumu un par lībiešu ēdieniem. Pēc tam tautas namā koncertē Rāndalist un Laula.


Pašvaldības policijā 11.11.2014. plkst. 13.25

No augusta Dundagas ciemā oficiāli darbojas videonovērošanas kameras. No šī paša mēneša stājušies spēkā jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas paredz gājējiem un velosipēdistiem diennakts tumšajā laikā lietot gaismu atstarojošās vestes vai arī apģērbu ar acīm redzamiem spilgtiem atstarojošiem elementiem. Ar svarīgāko lūdzu sīkāk iepazīstināt pašvaldības policijas vecāko inspektoru Jāni Simsonu un inspektoru Kārli Bogdanu.


Latvijai 96! Robežlīnija 11.11.2014. plkst. 08.34

Ieskandinot valsts svētku nedēļu, 96 pierobežā dzīvojoši cilvēki, sasaucoties un sadziedoties, savdabīgā simboliskā veidā ir savienojuši Latvijas robežu. Kopīgā dziesmā, sagaidot 18. XI, videoklipā dokumentēta Latvijas robeža un pie tās dzīvojošie cilvēki. Atšķirīgas balsis, izloksnes un intonācijas atklāj dziesmas un mūsu tautas spēku. Sveicienā no Kolkas piedalās Dāvids Ernštreits. Noskaties!


Lāčplēša diena novadā 11.11.2014. plkst. 08.20

11. XI kā katru gadu svinēsim Lāčplēša dienu. Par godu Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem iedegsim pa sveču liesmiņai māju logos!


Tikšanās ar Latvijas Okupācijas muzeja ilggadīgo darbinieci Dagniju Staško 10.11.2014. plkst. 09.04

10. XI. plkst. 13.00 Līvu tautas namā tikšanās ar Latvijas Okupācijas muzeja ilggadīgo darbinieci Dagniju Staško, kas savulaik no mūsu krasta devusies trimdā.


Latvijas valsts dzimšanas dienas un Līvu karoga svētku koncerts Kolkā 10.11.2014. plkst. 08.50

16. XI plkst.18.00 Kolkas tautas namā Latvijas valsts dzimšanas dienas un Līvu karoga svētku koncerts.

Koncertā piedalīsies Kolkas pašdarbnieki, Ingus Ulmanis, Aigars Voitišķis un Haralds Stenclavs.

Plkst. 22.00 svētku balle ar Jāni Kalniņu. Ieeja 2 €.


Jaunatnes politikas indeksa pētījums 06.11.2014. plkst. 16.18

29. X prezentēja pētījuma «Dundagas novada jaunatnes politikas indekss» rezultātus. Uz pasākumu bija uzaicināti jaunieši un Dundagas novada pašvaldības pārstāvji, kā arī personas, kas strādā tiešā saistībā ar jauniešiem.


Mūsu labākie 06.11.2014. plkst. 13.25

Valsts svētkos pašvaldības apbalvojumus saņems mūsu labākie ļaudis.

Goda rakstu

par mūža ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā saņem Dundagas vidusskolas skolotāja Ligita Ulmane.

Atzinības rakstu saņem

Gints Jānbergs, Gundars Krūziņš, Dženeta Marinska, Jānis Mednis, Sandra Salceviča, biedrība Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība un tās vadītāja Tamāra Kaudze, biedrība Kolkas makšķernieku klubs un tā valdes priekšsēdētājs Oskars Sproģis, Regīna Rūmniece un SIA Līcis–93.

Pateicības rakstu saņem

Ilze Bordjuga, Aisma Brande, Jānis Dambītis, Inta Freiverte, Vita Krauze, Kaspars Kristiņš, Antoņina Kurme, Inese Ķiršakmene, Inga Pinkena, Viesturs Rērihs, Velga Rozenberga, Brigita Sudmale, Dzintra Tauniņa, Gunta Upnere, Jānis Zīle, biedrības Domesnes, Randalist, Kolkas sporta klubs, Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma radošās darbības centrs «Zītars».

No sirds apsveicam!


A/s «Sadales tīkls» veikums 06.11.2014. plkst. 08.52

A/s  «Sadales tīkls» paveicis apjomīgus  darbus Kolkas pagastā, pārbūvējot 4,5 km gara vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju un renovējot sadalnes pagasta Kolkā.

Dundagas pagastā šogad rekonstruēts 4,1 km vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas trīs jaunas transformatoru apakšstacijas. Kopumā piegādātās elektroenerģijas kvalitāte un drošums Dundagas novadā uzlabosies 335 klientiem.


1 ... 263 264 265 ... 305