Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dzīvosim saticīgi! 15.04.2014. plkst. 11.47

12. IV Mazirbē, Lībiešu tautas namā, kas šogad svin 75 gadu jubileju, pulcējāmies uz līvu savienības pilnsapulci.


«eXperimentā» piedalās arī dundadznieki 14.04.2014. plkst. 14.30

17. IV plkst. 12.00 Liepājas Universitātē konkursa «eXperiments» Kurzemes reģiona pusfinālā piedalās arī dundadznieku komanda.


Suns meklē saimnieku 14.04.2014. plkst. 13.50

Jaundundagā Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāles «Dundaga» (pansionāts) teritorijā  pieklīdušais suns nogādāts dzīvnieku patversmē «Ausma» Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā 75,  tālrunis 28349026.

Saimniek, atsaucies!


Izsniegs vienoto platību maksājumu lauku bloku kartes 11.04.2014. plkst. 15.30

Otrdien, 15. IV  plkst. 12.30 Lauku atbalsta dienests Dundagā, Pils ielā 5, domes zālē izsniegs vienoto platību maksājumu lauku bloku kartes


Kolkā izrādīs filmu «Lisments, kurš pārvērta Roju» 11.04.2014. plkst. 13.08

13. IV plkst. 13.00 Kolkas tautas namā izrādīs Dzintras Gekas 2013. gada dokumentālo filmu «Lisments, kurš pārvērta Roju».

Tikšanās ar filmas radošo grupu un režisori Dz. Geku.


Jauno mākslinieku un mūziķu panākumi 11.04.2014. plkst. 10.50

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu guvuši ļoti labus panākumus gan mākslā, gan mūzikā.


Putnu vērošana Kolkasragā 10.04.2014. plkst. 21.28

12. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 13.00 zoologa un vides inspektora Viļņa Skujas vadībā būs iespējas vērot putnus.

Kolkasragā ir iespēja vērot un sastapt gandrīz visas Latvijā sastopamās putnu sugas. Turklāt Kolkasraga piekrastes ūdeņi un Irbes šaurums ir nozīmīga barošanās vieta caurceļojošajiem un ziemojošajiem ūdensputniem.


Kā sauksim ielu? 10.04.2014. plkst. 15.53

Nekustamajam īpašumam «Uz glābšanas dienestu» ar kadastra nr. 8850 020 0469 (0,3 ha liels), ir jāpiešķir ielas nosaukums. Tas ir ceļš, kas ved gar Baptistu baznīcu, gar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteni līdz Stacijas ēkai.

Stacijas iela jau Dundagā ir. Attīstības un plānošanas komitejas sēdē nolēma līdz 24. IV sarīkot aptauju un izvēlējās nosaukumam variantus Dzelzceļa iela vai Bānīša iela.


Dundagas piensaimnieki kāpina apgrozījumu 09.04.2014. plkst. 17.22

9. IV Dundagas pilī piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības  (PLPKS) «Dundaga» gadskārtējā biedru pilnsapulcē par tās valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja  Gunti Pirvitu. PLPKS «Dundaga» apgrozījums  pērn, salīdzinot ar 2012. gadu, pieaudzis par 7%, sasniedzot € 2 077 128.   


Piešķirtas 16 jaunas adreses 09.04.2014. plkst. 17.05

Sešpadsmit objektiem Dundagas novadā ir piešķirtas jaunas adreses.


Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam 09.04.2014. plkst. 16.31

Kopš pērnā rudens noris aktīvs darbs, izstrādājot Dundagas novadam būtiskus plānošanas dokumentus — Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Attīstības programmu.

Darba gaitā sistematizēti apjomīgi datu apcirkņi par būtiskākajām ar novadu saistītajām jomām, apkopoti iedzīvotāju viedokļi, kas iegūti 3 dažādās iedzīvotāju aptaujās, un galvenais — plānošanas dokumentos iekļautas aptuveni 70 īpaši aktīvo novadnieku idejas, priekšlikumi un labās domas, kas izteiktas plānošanas darbnīcās un pārtapušas nākotnes redzējumā, dažāda termiņa mērķos vairāk nekā īstenojamās rīcībās.


Domes ārkārtas sēde nr. 6 09.04.2014. plkst. 14.50

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes  ārkārtas  sēdi nr.  6 10. IV plkst. 11.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

  1. Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā «Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai».
  2. Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā «Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem».
  3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai «Randalist»  EZF  projekta realizēšanai.

1 ... 260 261 262 ... 279