Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

«Eco Baltia vide» ievieš bezmaksas tālruni 8717 02.02.2017. plkst. 11.53

Vides apsaimniekošanas uzņēmums «Eco Baltia vide» ieviesis jaunu bezmaksas klientu apkalpošanas tālruņa numuru 8717. Saziņai ar uzņēmumu arī turpmāk varēs izmantot līdzšinējos klientu apkalpošanas tālruņa numurus.


Ziņas no Kubalu skolas-muzeja 02.02.2017. plkst. 08.09

Kubalu skolas-muzeja ceļojošā izstāde «Kas vīņ tād i'? / Kes nad on?», kas tapa sadarbībā ar Palamuses Oskara Lutsa draudzes skolas muzeju Igaunijā, no šī gada janvāra sāk  tālāku ceļu — uz Vidzemi.  9. I izstādi atklāja Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas telpās, kurās tā būs apskatāma līdz 6. II. Pēc tam tā dosies apceļot Vidzemi, bet gadu noslēgs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.


Jaunumi bibliotēkā 01.02.2017. plkst. 15.09

Dundagas bibliotēka un Dundagas vidusskolas bibliotēka no šī gada darbojās vienotā sistēmā ar kopīgu datu bāzi.

Gatavojoties Dundagas pašvaldības simtpiecdesmitgades svinībām,  Dundagas bibliotēkas darbinieki iecerējuši izveidot fotogrāfiju izstādu «Dundagas novads cauri gadalaikiem».


Ķirurģijas iespējas Talsu slimnīcā 01.02.2017. plkst. 15.07

Talsu slimnīcas vadība iegulda pūles jaunu speciālistu piesaistei un pagājušā gada oktobrī tika piesaistīti 3 jauni rezidenti, kas pēc studijām sāks savas darba gaitas tieši Talsu slimnīcā. Savukārt decembrī un šī gada sākumā Talsu slimnīcā uzsākuši darbu divi ķirurgi.


Februārī bērnudārzā «Kurzemīte» 01.02.2017. plkst. 12.05

Pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte»  turpinās ekoskolas projekta «Ēdam atbildīgi» aktivitātes. Februārī bērni apgūs pašapkalpošanās iemaņas — paši izvēlēsies sev vajadzīgo ēdiena daudzumu. Par projekta finansējumu iegādāsies speciāli bērniem paredzētus traukus.

No 20. līdz 24. II Dzimtās valodas nedēļā notiks izstāde «Skanīgā valodiņa». Vecāki un pedagogi ieklausīsies  bērnu valodā un apkopos skanīgākos un interesantākos teicienus, no kuriem veidos plakātus izstādei.

21.  II Folkloras dienas koncerts «Es varu». Bērni ar vecāku un pedagogu palīdzību sagatavos  dažādu folkloras žanru  priekšnesumus.

Valodas nedēļa noslēgumā notiks lekcija vecākiem par grāmatu lasīšanas nozīmi bērna attīstībā un valodas bagātināšanā, bet 23. un 24. II vecāki aicināti apmeklēt atvērto durvju dienu, kurā vecāki varēs vērot  dažādas  bērnudārza «Kurzemīte» nodarbības.


Deju koncerts pilī 01.02.2017. plkst. 10.24

11. II  plkst.16.00 Dundagas deju kolektīvs «Dun -dang» aicina uz deju koncertu «Trejdeviņi deju raksti».

Ieeja brīva.


Izsola divas cirsmas 01.02.2017. plkst. 09.21

Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 15.02.2017. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli izsola divas cirsmas īpašumā «Gaviļkalns», Dundagas pagastā, kadastra numurs 8850 006 0058. 1. cirsmas izsole plkst. 14.00, sākumcena – 8340,00 €, nodrošinājums – 834,00 €. 2. cirsmas izsole plkst. 14.30, sākumcena – 41840,00 €, nodrošinājums – 4184,00 €.

Dalības maksa katrai cirsmai ir 30,00 €. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 14.02.2017. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Par nosolītajām cirsmām pilnā mērā jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē vai pa tālruni 63237856.


Esi pieejams! 01.02.2017. plkst. 01.24

Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestādes kompetencē, tā nekavējoties par to informē iesniedzēju, iespējami norādot par jautājuma izskatīšanu atbildīgo iestādi, vai, ja tas ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka iesniegumu kompetentajai iestādei. Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei ir jāpārliecinās, vai attiecīgā iestāde ir tā, kura patiesi var palīdzēt.


Projektā «Jaunatnes darba kvalitātes celšana pašvaldībās» 31.01.2017. plkst. 19.00

Dundagas novada pašvaldība  iekļuvusi to septiņu pašvaldību skaitā, kurām apstiprināta dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā ilgtermiņa projektā «Jaunatnes darba kvalitātes celšana pašvaldībās».

Pirmās mācības notiks no 16. līdz 17. II Rāmavā. Projektā piedalīsies Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Tamāra Kaudze,  centra darbiniece  Ieva Kristiņa un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inguna Pekmane.


Dundagā pārbaudīja publisko ēku ekspluatācijas drošumu 31.01.2017. plkst. 13.14

Pagājušajā nedēļā Būvniecības valsts kontroles  biroja darbinieki pārbaudīja publisko ēku ekspluatācijas drošumu Dundagas pilī un vidusskolā.


Vidusskolā viesojas ārsts Gundars Kuklis 31.01.2017. plkst. 11.57

2. II Dundagas vidusskolā viesosies ārsts Gundars Kuklis.

Gundars Kuklis gan skolēniem, gan pieaugušajiem saprotami un interesanti stāsta savā pediatra praksē gūto pieredzi par bērnu garīgo, fizisko un emocionālo veselību. Ārsts jau vairāk nekā 70 Latvijas skolās ir paviesojies ar lekcijām, piedalījies intervijās, raidījumos Latvijas radio un televīzijā.


Par kārtību, tīrību un drošību atbild īpašnieks 30.01.2017. plkst. 15.53

Ziemā, kad kādas ietve vai pagalms ir notīrīts un nokaisīts, bet citur kupenas un slidenās ietves traucē pārvietoties, iedzīvotāji neizpratnē jautā, kādēļ pašvaldība šo problēmu nerisina. Bet ne vienmēr šie darbi konkrētajā vietā ir jāveic pašvaldībai.


1 ... 222 223 224 ... 356