Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Novada aktīvākā iedzīvotāja izaicinājums 07.05.2021. plkst. 12.01

Noslēdzies pavasara posms, kas ir  otrais no četriem Dundagas aktīvākā iedzīvotāja izaicinājuma posmiem. Tas norisinājās no 1. aprīļa līdz 1. maijam, kad iedzīvotājus aicinājām aktīvi pavadīt savu brīvo laiku un ik nedēļu iesūtīt aktivitātēs pieviektos kilometrus.


Ūdenssaimniecības attīstības projekts ir noslēdzies 30.04.2021. plkst. 15.07

Jau pagājuši vairāki mēneši, kopš ekspluatācijā ir nodoti kanalizācijas un ūdensvadu tīkli, kuri tika izbūvēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr. 5.3.1.0/17/I/028 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta».


Sabdagu kapos plāno cirst bīstamos kokus 30.04.2021. plkst. 12.01

Lai Sabdagu kapus varētu uzturēt kārtībā un lai tajos uzlabotu drošību, pašvaldības Saimnieciskais dienests plāno nocirst vairākus bīstamos kokus.


Domes ārkārtas sēde nr. 14 30.04.2021. plkst. 08.27

Pamatojoties uz 3 Dundagas novada domes deputātu iesniegumu  2021. gada 30. aprīlī plkst. 12.00 videokonferences režīmā tiek sasaukta domes ārkārtas sēde Nr. 14.


Sēklu maiņas punkti Dundagā un Kolkā 28.04.2021. plkst. 14.08

Sadarbībā ar Latvijas Permakultūras biedrību un brīvprātīgajiem sēklu lološanas entuziastiem Latvijā vēršas plašumā pasaulē jau plaši praktizētā vietējo kultūraugu sēklu maiņas kustība. Šobrīd notiek aktīva pirmo sēklu maiņas punktu izveidošanās Latvijā. Šādi sēklu maiņas punkti ir tapuši arī Kolkas un Dundagas bibliotēkās! Aicinām tos apmeklēt!


Mājas kafejnīcu dienām mainīts datums 28.04.2021. plkst. 13.02

Ņemot vērā nemainīgo epidemioloģisko situāciju, Mājas kafejnīcu dienu organizatori ir nolēmuši pārcelt Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un Dundagas pagastā uz 11. un 12. septembri. Ceram, ka septembrī varēsim daudz brīvāk tikties un apmeklēt kafejnīcas.

Lai visiem veselība!

 


4. maijā – Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā svinēsim Baltā galdauta svētkus! 27.04.2021. plkst. 16.02

4. maijs ir viena no Latvijas Republikas vēsturē svarīgākajām dienām – Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena. Šajā dienā 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā padome balsoja par vēsturisku deklarāciju «Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu». Šī deklarācija faktiski atjaunoja Latvijas Republikas neatkarību. Gatavojoties Latvijas simtgadei, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs nāca ar aicinājumu šajā dienā svinēt Baltā galdauta svētkus. Pēdējos gados tie ir kļuvuši par vieniem no iemīļotākajiem  ģimeņu svētkiem.


Dundagas sākumskolas bērnu darbu izstāde Ulda Ausekļa dzejoļu grāmatai «Četras otas» 27.04.2021. plkst. 15.07

Viss aprīlis Dundagas bibliotēkā aizritēja Ulda Ausekļa grāmatas «Četras otas» zīmē.

Dundagas vidusskolas 11. un 12.klases (vizuālās mākslas pasniedzēja Sandra Braže) Zoom platformā 21. aprīlī strādāja kopā ar mākslinieci Signi Ērmani, iepazīstot grāmatu grafiku un ilustrāciju veidošanas procesu.

Bet mūsu sākumskolas 3. un 4. klasēm uz visu mēnesi tika nodotas gadalaiku krāsu otas.


Iznomā lauksaimniecības zemi 27.04.2021. plkst. 14.28

Dundagas novada pašvaldība iznomā četrus lauksaimniecības zemes gabalus nekustamā īpašuma «Laukdārzi», kadastra numurs 8850 025 0035, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0035, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, aptuveni 2,12 ha platībā lauksaimnieciskai ražošanai.

 

Nomas maksa – 47 €/ ha gadā bez PVN.

Nomas tiesību termiņš – 6 gadi.

Iesniegums zemes nomai jāiesniedz pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 20.05.2021.

Ja pieteikšanās termiņā piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota izsole.


Iznomā zemi Saules ielā 27.04.2021. plkst. 14.19

Dundagas novada pašvaldība iznomā divas nekustamā īpašuma «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, zemes vienības daļas.


Pārdod rakstiskā izsolē bērza papīrmalku un taras klučus 23.04.2021. plkst. 14.40

Dundagas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē bērza papīrmalku (aptuveni  20 m³ )un lapu koku taras klučus (aptuveni 78 m³).


Pašvaldības darba laiks svētkos 23.04.2021. plkst. 12.48

30. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst.13.00.

8. maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.

3. un 4. maijā pašvaldība nestrādā.


1 2 3 4 ... 323