Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Piekrastes apsaimniekošana 2021. gadā 02.06.2021. plkst. 10.26

Latvijas vides aizsardzības fonda padome ir pieņēmusi lēmumu finansēt nacionālas nozīmes projektu «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana». Šo projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām, to skaitā – Dundagas novada pašvaldību.


«Vides dati» zinošai sabiedrībai. Kur iegūt? Kā izmantot? 02.06.2021. plkst. 09.28

Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā, Valsts vides dienests 4. jūnijā plkst. 10.00–11.30 savā Facebook kontā straumēs tiešsaistes semināru «VIDES DATI zinošai sabiedrībai. Kur iegūt? Kā izmantot?». 


Dzīpars pie dzīpara … 02.06.2021. plkst. 08.41

2018. gadā tika izdota Lilijas Balgalves-Treimanes grāmata «Celaines: celu jostu un apaudu aušana». Vērtīga un dārga grāmata, kura ir arī Dundagas bibliotēkas krājumā. Savukārt dundadzniecei Ilzei Pirvitei ir nopietna interese par šo mūsu tautas senā aroda mācēšanu un izaicinājums pašai sev – pamēģināt, iemācīties un radīt šādas jostas mūsdienās.


Aicina darbā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 01.06.2021. plkst. 16.18

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatam uz nepilnu darba laiku.


Apmācīs saskarsmei ar cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē 01.06.2021. plkst. 10.35

Kurzemes plānošanas reģions projektā «Kurzeme visiem» ietvaros jūnijā un jūlijā rīkos bezmaksas tiešsaistes apmācību ciklu, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta, atpūtas centru darbinieki, tirdzniecības un pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu institūciju darbinieki, piemēram, policisti. Apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.


Dundagas Mākslas un mūzikas skola saņem dāvinājumu no SIA «Kurekss» 01.06.2021. plkst. 09.46

Saskaņā ar dāvinājuma (ziedojuma) līgumu SIA «Kurekss»” dāvina Dundagas novada pašvaldībai naudas līdzekļus 10290,10 apmērā Dundagas novada pašvaldības iestādes — Dundagas Mākslas un mūzikas skolas sniegtās izglītības kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai.


Dundagas Mākslas un mūzikas skola lepojas ar uzvaru starptautiskā konkursā! 01.06.2021. plkst. 08.52

Sitaminstrumentu spēles pedagoga Gundara Lintiņa audzēknis Roberts Ludeviks I Starptautiskajā instrumentālistu konkursā «El Gran Astor», kas attālināti norisinājās Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā 2021. gada maijā, IV vecuma kategorijā (no 13 līdz 15 gadiem) perkusiju instrumentu spēlē ieguva godpilno 1. vietas laureāta diplomu.


Dundagas Mākslas un mūzikas skola no AS «Latvenergo» saņem dāvinājumā 10 stacionāros datorus 01.06.2021. plkst. 08.41

Lai sekotu tendencēm kultūrizglītības nozarē mākslā, darba tirgū, lai nodrošinātu daudzpusīgāku prasmju un iemaņu apguvi Dundagas Mākslas un mūzikas skolā, kā arī, lai uzlabotu profesionālās ievirzes izglītības kvalitāti, plānojam izglītības programmā mākslā integrēt jaunu mācību priekšmetu – Datorgrafika. Jaunā mācību priekšmeta mērķis būs sekmēt vecāko klašu izglītojamo datorgrafikas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot datorgrafikas daudzveidību, tās aktualitāti mūsdienās, kā arī veidot jauno mākslinieku izpratni par katram profesionālam datordizaineram  nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatiemaņām, tādejādi vairojot DMMS izglītojamo konkurētspēju un radošo varēšanu.


Izlaidums Dundagas Mākslas un mūzikas skolā 01.06.2021. plkst. 08.35

Lai gan vēsturiski Kolkā šis ir jau XXIII absolventu pavasaris, ir klāt Dundagas Mākslas un mūzikas skolas XX izlaidums, kas šogad notiek 2021. gada 30. maijā kā svinīgs skolas beigšanas apliecību saņemšanas pasākums, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.


5 jautājumi drošai vasarai 31.05.2021. plkst. 13.09

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un bez liekām rūpēm un raizēm, sagaidot 1. jūniju, kad visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

 


Aicinām mācīties Dundagas vidusskolā! 31.05.2021. plkst. 11.36

Aicinām skolēnus mācīties Dundagas vidusskolas 10. klasē 2021./22. m.g.!

Dokumentus pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00

Iesniedzamie dokumenti: apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts, vecāku iesniegums.


Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās 31.05.2021. plkst. 09.18

31. maijā sākas jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide», kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.1 ... 14 15 16 ... 340