Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kvalificētiem speciālistiem iespēja īrēt pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 18.01.2022. plkst. 12.02

Lai Talsu novadam piesaistītu profesionālus un konkurētspējīgus speciālistus nozarēs, kur trūkst kvalificēta darbaspēka, Talsu novada pašvaldība piedāvā papildu atbalsta veidu gan privātajā, gan publiskajā sektorā strādājošajiem: palīdzēt ar dzīvojamo telpu nodrošināšanu.

Sarežģījumi ar kvalificētu speciālistu piesaisti ir vērojami visos novados. Lai veicinātu speciālistu piesaisti darbam Talsu novadā un nodrošinātu pašvaldības funkciju un uzdevumu veiksmīgu izpildi, un sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, Talsu novada pašvaldība piedāvā papildu atbalsta mehānismu: palīdzību dzīvojamās platības pieejamībā.

Talsu novada dome apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 18 „Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.

Pašvaldība piedāvā īrēt savus īpašumus

Talsu novada pašvaldība piedāvā iespēju īrēt tās īpašumā esošu dzīvojamo telpu, kam piešķirts Talsu novada domes speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss. Speciālistam īpašums tiek izīrēts uz laiku, ne ilgāk par trim gadiem. Talsu novada pašvaldības īpašumu īres maksas ir finansiāli izdevīgas, salīdzinot ar tirgus izcenojumiem. Piemēram, labiekārtotu dzīvojamo telpu viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī ir 0,21 eiro.

Šobrīd 27 Talsu novada pašvaldības īpašumiem ir noteikts speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss. No tiem pieejamas ir divas dzīvojamās platības, tomēr īpašumu skaits, kam piešķirts statuss, var mainīties.

Talsu novada pašvaldības saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašumu pārvaldības daļas vadītāja Jolanta Ivanova skaidro, ka ir situācijas, kad personai tiek piedāvāts īpašums bez šī statusa, bet, kad persona apstiprina, ka vēlas to nomāt, tad tiek gatavots lēmuma projekts Talsu novada domei par statusa piešķiršanu konkrētajam pašvaldības īpašumam.

Lai pārliecinātos, ka attiecīgie īpašumi ir labā tehniskajā stāvoklī, tie tiek apsekoti. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosaka, ka dzīvojamām telpām jābūt apgaismojamām un apkurināmām, tām jābūt piemērotām cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai.

Uz atbalstu var pretendēt speciālisti, kuri strādā konkrētās nozarēs

Uz pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu nodrošināšanā var pretendēt kvalificēts speciālists, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata pienākumu veikšanai, un kurš divu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas uzsāks darbu vai ne vairāk kā divus gadus jau strādā pašvaldības administratīvajā teritorijā. Apstiprinātā kārtība paredz atbalstu konkrētās jomās strādājošajiem: veselības aprūpē, izglītībā, sociālajā aprūpē, kokapstrādē, mežizstrādē, zivsaimniecībā, piena un gaļas pārtikas produktu ražošanā, lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādē un pārtikas ražošanā, būvmateriālu ieguvē un ražošanā. Tāpat palīdzība var tikt piešķirta speciālistiem, kuri veic ar pašvaldību funkciju izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus pašvaldības iestādē vai institūcijā.

Lai atbalstītu cilvēkus, kam tas patiešām ir nepieciešams, pretendentam vai tā laulātā īpašumā Talsu novada administratīvajā teritorijā nedrīkst būt dzīvojamā telpa un speciālista pastāvīgā dzīvesvieta vismaz gadu nedrīkst būt Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pēdējais nosacījums neattiecas uz personu, kura, nepārtraucot mācības, ir apguvusi un ne vēlāk kā gadu pirms atbalsta pieprasīšanas ir absolvējusi augstāko izglītības iestādi.

Ja atbalsta pretendents nestrādā pašvaldības iestādē, bet privātā uzņēmumā, kas atbilst atbalstāmajām nozarēm, tad uzņēmējam ar pašvaldību jāslēdz sadarbības līgums. Šādos gadījumos īres līgums ar speciālistu tiek slēgts tikai ar darba devēja rakstisku piekrišanu.

Lai pieteiktos atbalstam, jāsniedz iesniegums Talsu novada dzīvokļu komisijā

Lēmumu par tiesībām saņemt šo palīdzības veidu pieņem Talsu novada dzīvokļu komisija. Lai pieteiktos atbalstam, jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kas adresēts Talsu novada dzīvokļu komisijai. Iesniegumā jānorāda ģimenes sastāvs un informācija par deklarēto un faktisko dzīvesvietu jāpievieno darba devēja (ja tā nav pašvaldība) pieprasījums (tajā jābūt informācijai, kādā jomā nodarbināts speciālists, jāmin fakts, ka šajā amatā/nozarē ir nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, jāpamato darba devēja nepieciešamība pēc konkrētā speciālista pakalpojumiem), darba līguma kopija un izglītības dokumentu kopijas.

Dzīvokļu komisija izvērtē iesniegto dokumentāciju un mēneša laikā sniedz atbildi.

Inita Fedko

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
palīdzība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com