Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kas jāzina pašvaldības zemes nomniekam? 09.02.2017. plkst. 15.07

Pašvaldība aicina Dundagas novada iedzīvotājus, kas ir pašvaldības zemes nomnieki vai vēlas par tādiem kļūt, pievērst uzmanību gan savām zemes lietotāja — nomnieka tiesībām, gan pienākumiem.

Ir vairāki nosacījumi, lai kļūtu par nomnieku vai pagarinātu jau esošo nomas līgumu. Nomas tiesības ik palaikam ir jāatjauno vai jādibina no jauna.

Kārtību, kādā pašvaldība iznomā zemi, nosaka 30.10.2017. Ministru kabineta noteikumi nr. 735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu un Dundagas novada pašvaldības 24.01.2013. saistošie noteikumi nr. 2 Par zemes gabala nomas maksas apmēru.

Saskaņā ar šiem noteikumiem slēdz zemes nomas līgumus un aprēķina zemes nomas maksu. Nomas līgumu pagarina un nomas maksu nosaka atkarībā no tā, kā nomnieks ieguvis nomas tiesības. 

 

  • Ja zemes lietotājs nomas tiesības ieguva laikā, kad notika valsts un pašvaldības zemes privatizācija. Viņš šo zemi lietoja, varēja privatizēt, bet dažādu apsvērumu dēļ tas netika izdarīts. Līdz ar to izbeidzās zemes lietošanas tiesības, bet lietotājs, noslēdzot nomas līgumu, ieguva nomas pirmtiesības, kas ir spēkā joprojām. Tas nozīmē, ka ir iespēja šo nomas līgumu pagarināt, zemes nomas maksa šajā gadījumā ir 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, un,  pagarinot nomas līgumu,  nomas maksas likme nemainās. Šiem zemes lietotājiem ir īpašuma pirmpirkuma tiesības, un tas nozīmē, ka viņš var iegūt zemi savā īpašumā.

 

  • Citiem ir cita nomas kārtība, kas arī ir noteikta minētajos Ministru kabineta noteikumos un  pašvaldības saistošajos noteikumos.

Šos zemes gabalus piedāvā publiskā nomā, tas ir, jebkurš var pieteikties tos nomāt. Nomas termiņu nosaka ar domes lēmumu, tas var būt no 5 līdz 30 gadiem. Nomas maksu nosaka  tie paši minētie normatīvie akti. Un tā parasti sanāk krietni lielāka.

Ja uz vienu zemes gabalu piesakās vairāki pretendenti, tad tāpat kā izsolē nomas tiesības iegūst tas, kurš sola maksāt vairāk.

  •  Ja uz pašvaldības zemes atrodas īpašnieka ēkas. Arī uz šo situāciju attiecināmi Ministru kabineta noteikumi nr. 735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu. Pašvaldība savu zemi var iznomāt tikai ēkas īpašniekam, un ēkas īpašniekam ir zemes pirmpirkuma tiesības — viņš šo zemi var iegūt īpašumā. Šī norma attiecas arī uz dzīvokļu īpašumiem, kuri atrodas uz pašvaldības zemes. Te nomas maksas likme ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības vai vismaz 28 €.

 

Visos nomas gadījumos nomniekiem jāmaksā arī nekustamā īpašuma nodoklis.

Tā kā katrs nomas gadījums ir individuāls, lai nebūtu nevajadzīgu uztraukumu un neizpratnes par nomas tiesību iegūšanu, pagarināšanu un maksājumu apmēru, aicinām iedzīvotājus izturēties atbildīgi gan pret savām tiesībām, gan pienākumiem un neskaidrību gadījumā vērsties pie pašvaldības speciālistiem, kas izskaidros attiecīgo likumu un lēmumu piemērošanas gadījumu atbilstoši konkrētajam gadījumam.

Uz jūsu jautājumiem atbildēs Dundagas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, tel. 63237857.

Inguna Pekmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
noma
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com