Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kā saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā? 23.12.2021. plkst. 02.39

Talsu novada pašvaldība, lai dažādām mērķgrupām sarežģītās dzīves situācijās atvieglotu sadzīves apstākļus, iespēju robežās palīdz dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Pamatojoties uz likumu «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā», Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumā maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuri ir pensionāri, invalīdi, kuru ģimenē ir nepilngadīgi bērni, kuri tiek izlikti no īrētas dzīvojamās telpas un kuriem nav citu dzīvojamo platību. Talsu novada domes 2020. gada 16. jūlija saistošie noteikumi Nr. 13 «Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» nosaka gadījumus, kad Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā. Šo atbalstu var saņemt ģimenes, kas audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus un tiek izliktas no dzīvojamās telpas, nepilnas ģimenes, kur bērnus audzina viens vecāks, pensijas vecumu sasniegušas personas, kurām nav apgādnieku, personas, kurām noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte un kurām nav apgādnieku, ģimenes ar bērniem līdz septiņu gadu vecumam.

Talsu novada dzīvokļu komisija vērtē katras personas atbilstību kritērijiem, lai tās tiktu uzņemtas Palīdzības reģistrā vai tiktu pagarināts īres līguma termiņš par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īri.

Likumā «Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā», kas stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, jau sākotnēji tika paredzēts, ka pašvaldība drīkst izīrēt pašvaldībai piederošos dzīvokļus tikai šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Talsu novada dzīvokļu komisija šobrīd veic visu esošo īres līgumu pārskatīšanu, lai pieņemtu lēmumu par  attiecīgā īrnieka atbilstību augstāk norādītajiem likuma un saistošo noteikumu kritērijiem, kas ļautu turpināt īrēt pašvaldības dzīvokli, kas piešķirts  pēc 2002. gada 1. janvāra. Talsu novada dzīvokļu komisija, lēmumu pieņemšanas procesā, pieprasa papildus dokumentus gan no pašvaldības kapitālsabiedrībām, pagastu pārvaldēm, gan arī atsevišķās situācijās no Ventspils zonālā valsts arhīva.

Gadījumos, kad Talsu novada dzīvokļu komija konstatē, ka persona, kas īrē pašvaldībai piederošo dzīvokli, neatbilst likumā un saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, īres līgums ar šo personu tiek pagarināts ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, tādējādi dodot laiku atrast citu dzīvojamo platību.

Jautājumu gadījumā par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, iedzīvotāji var vērsties pie Talsu novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas mājokļa speciālista, zvanot uz tālruni 29269850 vai rakstot e-pastā dace.sudmale@talsi.lv

Jolanta Ivanova,
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Īpašumu pārvaldības daļas vadītāja

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
palīdzība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com