Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Jaunatnes politikas indeksa pētījums 06.11.2014. plkst. 16.18

29. X prezentēja pētījuma «Dundagas novada jaunatnes politikas indekss» rezultātus. Uz pasākumu bija uzaicināti jaunieši un Dundagas novada pašvaldības pārstāvji, kā arī personas, kas strādā tiešā saistībā ar jauniešiem.
Ieradušos dalībniekus iepazīstināja ar pašreizējo situāciju jaunatnes sektorā. Dati ir ņemti no Dundagas novada jauniešu aizpildītām anketām, kur dažādos jautājumu blokos pētīja viņu dzīves kvalitāti. Anketēšana notiek visā Latvijā, lai izprastu, kā jaunieši novērtē savas iegūtās prasmes, vēlmes un dažādu iespēju pieejamību, sagatavojoties patstāvīgai un kvalitatīvai dzīvei sabiedrībā.
«Dundagas novada jaunatnes politikas indekss» rezultāti iedalās astoņās dimensijās: «Izglītība un apmācība», «Līdzdalība», «Brīvprātīgais darbs», «Jaunrade un kultūra», «Nodarbinātība un uzņēmējdarbība», «Veselības aizsardzība un labklājība», «Sociālā iekļaušana», kā arī «Jaunatne un pasaule».
Dimensijas «Veselības aizsardzība un labklājība» un «Nodarbinātība un uzņēmējdarbība» ir mūsu novadā vislabāk novērtētie kritēriji un atbilst drīzāk augstam rādītājam. «Veselības aizsardzība» atspoguļo jauniešu vispārējo veselības stāvokli un fizisko aktivitāšu līmeni. Dimensija «Līdzdalība» parāda, cik aktīvi jaunā paaudze iesaistās un gatava iesaistīties pašvaldības rīkotajā. Un «Nodarbinātība un uzņēmējdarbība» sniedz datus par nodarbinātības jautājumiem Dundagā — kā jaunieši novērtē savu iegūto prasmju kvalitāti saistībā ar iekļaušanos darba tirgū.
Līdzīgu vidējam novada novērtējumam ir saņēmusi politikas nozare «Izglītība un apmācība», kas atbildēja uz jautājumiem par jau iegūtās izglītības kvalitāti un vēlamo «Mūžizglītību». Zemākais vērtējums ir sniegts politikas īstenošanas aspektos «Sociālā iekļaušana», kas atspoguļo respondentu pašsajūtu sociālajā vidē, «Brīvprātīgais darbs», «Jaunatne un pasaule», kur jaunieši skaidro, kādas ir viņu iespējas ietekmēt dažādus valsts un sabiedrības līmeņa lēmumu pieņemšanu, un «Līdzdalība».
Visas šīs politikas jomas norāda uz jauniešu zemo aktivitāti un mazu vēlmi iesaistīties un piedalīties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, vienlaicīgi arī norādot uz to, ka jauniešiem trūkst pārliecības par savām spējām ietekmēt dažādu lēmumu pieņemšanu gan valstī, gan pašvaldībā, tajā skaitā arī jautājumos, kas attiecas uz viņu dzīves kvalitāti un iespējām.
Dundagas novada jaunatnes politikas īstenošanas indekss ir zemāks nekā kopējais rādītājs Latvijā. Tomēr gan Latvijas, gan Dundagas novada kopējais rādītājs norāda, ka pēc jauniešu pašvērtējuma un viņu sniegtā vērtējuma jaunatnes politikas dimensijām, dzīves kvalitāte un iespējas sekmīgi sagatavoties un iekļauties pieaugušo dzīvē ir viduvējas. Tas nozīmē, ka, lai sasniegtu labākus rādītājus, īstenojot jaunatnes politiku, jāveicina stāvokļa uzlabošana un pilnveidošana katrā politikas jomā atsevišķi.

 

Jauniešu politikas indeksa bukleta ārpuse
Jauniešu politikas indeksa bukleta ārpuse

Jauniešu politikas indeksa bukleta iekšpuse
Jauniešu politikas indeksa bukleta iekšpuse


Pētījums veikts Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā «Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai». Projektu «Jauniešu komandas neiespējamā misija» īsteno par Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gada valsts budžeta naudu.

Sagatavoja Ance FreibergaDalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
jauniešiem
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com