Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Jau klāt ceturtais nodokļa samaksas termiņš! 16.10.2020. plkst. 10.34

Saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 9. panta 1. daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Šī paša likuma 9. panta 2. daļa norāda, ka «noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam «Par nodokļiem un nodevām» un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai».

 Savukārt likuma «Par nodokļiem un nodevām» 26. panta 6.1 punkts nosaka: «nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro».

Aicinām būt atbildīgiem, maksāt nekustamā īpašuma nodokli savlaicīgi, neveidot parādu un nokavējuma naudu, jo par termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli tiek aprēķināta nokavējuma nauda — 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu! Daudziem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir izveidojies parāds, jo 2020. gada sākumā pašvaldība, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, pārcēla pirmā un otrā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu uz 30.06.2020., tādējādi piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem «nodokļa brīvdienas», kas daļēji izmainīja ieradumus maksāt gada sākumā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldība nosūta gan elektroniskus, gan izdrukātus atgādinājumus ar aicinājumu samaksāt maksājumu norādītajā termiņā, vienlaicīgi informējot par tālāko procesu, ja parāds netiek nomaksāts. Patlaban pašvaldība aktīvi strādā ar senākiem parādiem. Diemžēl zvērinātam tiesu izpildītājiem piedziņai ir nodotas 7 lietas. Visās lietās parādi ir vecāki par 3 gadiem. Par šī gada parādiem nav uzsāktas piedziņas, bet par tiem atgādinām gan telefoniski, gan e-pastā, gan pa pastu, gan arī reizēm apmeklējot maksātājus personīgi. Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir kavēti iepriekšējo periodu maksājumi, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi.

Samaksāt nekustamā īpašuma nodokli iespējams portālos:  www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, veicot pārskaitījumus uz maksāšanas paziņojumā norādītajiem norēķinu kontiem vai skaidrā naudā pašvaldības kasē. Veicot maksājumus caur internetbanku, maksājuma mērķī lūdzam norādīt informāciju par  nodokļa maksātāju vai īpašuma adresi vai kadastra numurus, par kuru maksājat. Internetbankā maksājot, ir svarīgi pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Maksātājus, kas lieto e-pastu, lūdzam pašvaldībai paziņot savu e-pasta adresi. Tas būtiski atvieglos korespondences nosūtīšanu jaunā taksācijas gada sākumā! Ir iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums!

Dundagas novada pašvaldība pateicas visiem, kas godprātīgi un laikus nomaksā nekustamā īpašuma nodokli.

 

Daiga Muceniece,
nekustamā īpašuma nodokļa administratore

telefons: 63237856, 25446570

daiga.muceniece@dundaga.lv

nin@dundaga.lv

 

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
nodokļi
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com